Plakett for 2004 – Drøbak Mekk./Osloveien 30

2004 Drøbak mek.verksted Eiendommen har hatt flere eiere gjennom årene: fra 1879: Smedmester Anton J.Christoffersen fra 1918: Maskinist Thorvald Thorgersen fra 1948: Rørleggermester Erik Thorbjørnsen fra 1991: Rørleggermester Svend Thorbjørnsen Bygningen var opprinnelig en enetasjes smie. Toppetasjen ble påbygd i år 1900. Alle eiere har drevet i rørleggerfaget, smedfaget og mekanikk/maskinfaget.

Videre til innlegget

Plakett for 1999 – Kroketønna 10/Baybakken 2

VERNEPLAKETTEN 1999 tildeles Kroketønna 10, Eiere: Kari Aamodt og Erik Rinde Olsen. Boligeiendommen, som har vært i familiens eie siden 1876, har gjennomgått en tilnærmet fullstendig rehabilitering. Huset er i utgangspunktet antakelig fra begynnelsen av 1800- tallet, og har dannet utgangspunkt for en nennsom utvikling av eiendommen. Det nye takløftet er godt proporsjonert. Trapp og […]

Videre til innlegget

Plakett for 1998 – Osloveien 31/Råkeløkkveien 12

Verneplaketten for 1998 er tildelt Enebolig i Osloveien 31 Eiendommen er bebygd med en enebolig, opprinnelig fra 1891, med senere tilføyelser, samt uthus. Eier er Gert Olsen. Eiendommen ligger ved «inngangsporten» til Drøbak. Den er godt synlig og tåler å synes. Den er bebygd med et sjarmerende bygningskompleks, enkelt og liketil. Bebyggelsen har stilelementer fra […]

Videre til innlegget

Plakett for 1997 – Sorenskriver Ellefsens vei 13/Niels Carlsens gt. 39

VERNEPLAKETTEN FOR 1997 tildeles eier av Sorensskriver Ellefsens vei 13 Eiere: Aina Haug og Nils Fr. Ruud Schønsby. Eiendommen med 2 etasjers enebolig, bygget av kulemur i betong i 1917. Huset har jugendpreg i vinduene og hovedform, med tilbygg med avskårne hjørner, og med valmet tak over hoveddel og tilbygg. Eiendommen har i de siste […]

Videre til innlegget

Plakett for 1996 – Osloveien 11/Kirkegata 8-10

VERNEPLAKETTEN FOR 1996 tildeles eier av Osloveien 11 Osloveien 11 er et lite bolighus i sveitserstil, i 1 1/2 etasje, med hovedinngang direkte fra gata og med glassveranda i 1.etasje på hagesiden. Eierne har gjennomført en omfattende oppussing av boligen. Arbeidet er i det ytre forbilledlig gjennomført. Det gamle pløyde perlestaffpanelet og de gamle kryss-postvinduene […]

Videre til innlegget