Boplikt i Drøbak

I gamle Drøbak, gårdsnummer 86 – se kartet under, gjelder forskrift om boplikt for bebygd eiendom som er eller har vært i bruk som helårsbolig. Ved overtakelse av slik eiendom skal det brukes egent skjema, som finnes på Frogn Kommunes web-side: «https://www.frogn.kommune.no/Documents/_Skjema/Samfunnsutvikling/SLF_356_B_boplikt.pdf«, med utførlig forklaring.

boplikt_omrade_gamle-drobak kopi