Merkede stier i verneområdet: Sti 1+2

1. Sted Fiskekroken- Fra Kinoen og ned til Havnegata 3.

Beskrivelse: Stien er i god stand og asfaltert. Flere hus har sin adkomst fra denne veien
Tiltak: Dette er en av de 5 stiene som allerede er merket i 2002. Også tegnet inn på
Kommuneplanen fra 2000.

2. Sted Havnebakken – Kroketønna

Beskrivelse: Stien starter nord for Havnebakken 7. Bred med en trapp midt i. Mye brukt av
folk som skal opp/ned til Havna
Tiltak: Dette er en av de 5 stiene som allerede er tegnet inn på kartet i 2002. Også tegnet inn på
Kommuneplanen fra 2000. Skulle vært skiltet og merket for flere år siden, men er ikke gjennomført av ukjente grunner.

Du kan se og lese mer om de merkede stiene i verneområdet i: Merkede stier i verneområdet: Sti 3+5