Merkede stier i verneområdet: Sti 1+2

1. Sted Fiskekroken- Fra Kinoen og ned til Havnegata 3.

Beskrivelse: Stien er i god stand og asfaltert. Flere hus har sin adkomst fra denne veien
Tiltak: Dette er en av de 5 stiene som allerede er merket i 2002. Også tegnet inn på
Kommuneplanen fra 2000.

2. Sted Havnebakken – Kroketønna

Beskrivelse: Stien starter nord for Havnebakken 7. Bred med en trapp midt i. Mye brukt av
folk som skal opp/ned til Havna
Tiltak: Dette er en av de 5 stiene som allerede er merket i 2002. Også tegnet inn på
Kommuneplanen fra 2000

Du kan se og lese mer om de merkede stiene i verneområdet i: Merkede stier i verneområdet: Sti 3+5