Merkede stier i verneområdet: Sti 3 til 5

3. Sted Niels Carlsensgate 32 – Badeparken (ved Parrgården)

Beskrivelse: Stien går inn nord for nr. 24. Den følger først asfalt/grusvei ned til garasje i nr.
24, og deretter på gressbakke ned mot Badeparken
Tiltak: Dette er en av de 5 stiene som allerede er merket i 2002. Også tegnet inn på
Kommuneplanen fra 2000

4. Sted Niels Carlsensgt. 24-26 – Badeparken mot fontenen

Beskrivelse: Bred sti med hekk på begge sider. Mye brukt og i God stand
Tiltak: Dette er en av de 5 stiene som allerede er merket i 2002. Også tegnet inn på
Kommuneplanen fra 2000

5. Sted Niels Carlsensgt. 39 – Sorenskriver Ellefsens vei 18 (Geitestien)

Beskrivelse: Stien er bratt, ca 50 meter,
gjerde på begge sider.

Tiltak: Dette er en av de 5 stiene som allerede er merket i 2002. Også tegnet inn på
Kommuneplanen fra 2000

 

 

 

 

 

 

Du kan se to andre stier innenfor verneområdet i Drøbak her: Merkede stier i verneområdet: Sti 1+2

Og historikken om disse stiene i: De gamle stiene i Drøbak.