Påskjønnelser og plaketter

Foreningen fant tidlig ut at den ville arbeide for øket forståelse og innsikt i verdien av å ta vare på byens bygninger. I de første årene fra 1975 delte foreningen ut påskjønnelse, i form av brev til huseiere, som spesielt utmerket seg med svært godt vedlikehold og/eller restaurering av sine hus innenfor vernesonen. De første bronseplakettene til å feste på husets fasade ble delt ut i 1981 og gikk da til eiendommene Nordveien 1 og Heer Gård. De huseiere som ønsket det har senere kunnet “bytte inn” disse brev i plaketter.

Plaketten er tegnet av Drøbakskunstneren Jan-Kåre Øien og innskriften lyder “Til eieren for den gode behandling av dette hus”. Plaketten er i bronse og støpt hos Brun&Stang i Son.

En frittstående “plakett-komite” velges av årsmøtet i Verneforeningen og er Verneforeningen behjelpelig med å vurdere hvilke hus som kan komme i betraktning for påskjønnelse. Medlemmene har variert noe, men i mange år gjorde Erik Aas jr., bygnings- og reguleringssjef i Ås Kommune, arkitekt Ivar Gudmundsen og adjunkt Kari-Anne Slettjord, Son, en stor innsats. I 2016 besto komiteen av Ivar Gudmundsen, Birger Håheim og Jürgen Kiehl.
I statuettene for prisen heter det:  «Plakett kan gis innenfor følgende kategorier
· Nybygg
· Tilbakeføring til opprinnelig utforming
· Tilbygg og/ eller ny bruk av eksisterende verneverdig bebyggelse eller anlegg
· Godt vedlikehold av opprinnelig bebyggelse.

Plakettkandidater kan forslås av alle beboere i Frogn Kommune. Plaketten(e) skal utdeles på Verneforeningens årsmøte.

Les mer om alle plakettvinnere

Denne plaketten utdeles på årsmøtet og gjelder for året som har gått og ser slik ut:

Verneplakken

I 2017 var det begynt å bli lite plaketter igjen på lageret. Dessuten mente styret at den gamle plaketten var litt for unseelig og med fordel kunne «fornyes». Designeren Enzo Finger laget derfor en ny versjon som ser slik ut: