Verneforeningen har en rekke forskjellige materialer til salgs på «Låven» i Lindtruppbakken 16. Ta kontakt med Materialforvalter: Odd Stafseng –  Husvikveien 13, 1443 Drøbak – mobil 971 64 446 for nærmere avtale om hva vi har tilgjengelig, priser osv.

TAKSTEIN

Takstein har vært i bruk som taktekking siden 1600-tallet,
antagelig brakt hit til Drøbak første gang av hollandske skuter.
Torvtak og panelte tak har også forekommet.

Etter hvert ble det mange teglverk rundt omkring i Norge.
Vi har hatt lokale teglverk, som Froen Gård og Hoelstad Teglverk.

Eksempel på hvor vakkert og stilriktig det kan bli ved bruk av gammel takstein på ny garasje innenfor verneområdet.
Eksempel på hvor vakkert og stilriktig det kan bli ved bruk av gammel takstein på ny garasje innenfor verneområdet.