Verneforeningen Gamle Drøbak gir 10.000 kroner til spleisaksjonen for Torget 6 og bibliotek i Drøbak sentrum

Verneforeningen anerkjenner at Frogn kommune er i en svært alvorlig økonomisk situasjon, og politikerne står overfor store alvorlige og økonomiske utfordringer.

«Vi forstår godt at kommunestyret er i en særs vanskelig og krevende situasjon, og at man derfor snur alle steiner for å se hvordan man kan spare penger uten at konsekvensene blir for dramatiske. Denne gangen mener vi at de folkevalgte har snudd en stein for mye, og vi minner om at noen ganger er det mest fornuftige å tenke seg om en gang til», skrev Verneforeningen da vedtaket om at Torget 6 skulle selges og biblioteket flyttes ble gjort av kommunestyret i desember 2023.

Det er ikke hverdagskost at en frivillig forening som Verneforeningen nå velger å gi penger til kommunen sin som er på konkursens rand.

-Vår oppgave er å verne den gamle byen vår. Når det er igangsatt en spleisaksjon for dette signalbygget fra 1700-tallet i Drøbak sentrum, og for å bevare biblioteket i lokalene, fant et enstemmig styre i Verneforeningen det riktig i denne uvanlige situasjonen å gi penger, forteller styremedlem Jan-Kåre Øien.

-Uten et bibliotek i Drøbak som styrker mangfoldet i sentrum, for besøkende, handelsnæringen og som markerer at vi er en kulturby, vil vi og handelsstanden tape mot et fornyet og stort butikksenter ved Dyrløkke, legger Øien til.

Han har selv valgt å støtte spleisen som privatperson og han oppfordrer alle som er glad i Drøbak sentrum om å gjøre det samme.

-Vi har ingen garantier for at det å gi penger slik vil hjelpe, men man vinner ingen saker hvis man ikke prøver, sier Øien.

Det er Foreningen Behold og bevar som har startet spleisaksjonen der man samler inn penger til den gamle bygningen der biblioteket holder til. Betingelsen for gaven er at bygget blir beholdt i kommunalt eie og at biblioteket fortsetter å være plassert i bygget.

Økonomiske utredninger viser at det koster nær like mye å flytte biblioteket som man vi få inn på å selge bygget. Kommunedirektøren har også kommet fram til at kostnadene ved flytting er om lag de samme som det vil koste å oppgradere Torget 6 med universell utforming, ventilasjon og brannsikring.

-Verneforeningen har jobbet aktivt overfor kommunen for å få brannsikringsplan for Drøbak sentrum på plass. Den er nå vedtatt og det er bra av mange grunner. Nå kan kommunen søke Riksantikvaren for støtte til brannsikring i det gamle huset på torget. Nye beregninger viser at dette tiltaket alene vil koste rundt 5 millioner kroner, men her kan man regne med solid støtte fra Riksantikvaren, sier Øien. Sammen med Arne Bødtker, tidligere leder av Verneforeningen, leder han brannsikringsgruppen i Verneforeningen.

-La oss bevare dette huset i kommunens eie for framtiden, slik at man fortsatt kan ha god utadvendt, publikumsrettet og gratis aktivitet i dette sentrale og ærverdige bygget midt på torget, avslutter Øien.

Vedlegg: Verneforeningen Gamle Drøbaks uttalelse fra januar 2024

Til informasjon: Verneforeningen Gamle Drøbak har naturlig nok mange aktive medlemmer også i sitt styre, som samtidig sitter sentralt i foreningen Behold og bevar.

VEDLEGG

UTTALELSE SENDT 15. januar 2024

Uttalelsene om Torget 6, Drøbak.                  

Det nåværende biblioteket. Ingen skam å snu.                      

 ATT:

Frogn kommune v/kommunedirektøren

Kommunestyret

 Frogn kommune ved kommunedirektøren har med vedtak i kommunestyret 18.12.2023, fått instruksjon å starte en prosess hvor formålet er å selge Torget 6, Drøbak,- i dag i bruk som bibliotek.

Kjære politikere: Med dette brevet vil vi understreke at vi forstår alvoret i kommunen vår med tanke på gjeld og økonomiske utfordringer. Vi forstår godt at kommunestyret er i en særs vanskelig og krevende situasjon, og at man derfor snur alle steiner for å se hvordan man kan spare penger uten at konsekvensene blir for dramatiske. Denne gangen mener vi at de folkevalgte har snudd en stein for mye, og vi minner om at noen ganger er det mest fornuftige å tenke seg om en gang til.

Torget 6 er en bygning fra 1700-tallet, tidligere Christen Carlsens residens. Det ble gitt som gave til Drøbak by 7. juli 1862, og har siden huset bl.a. skole og nå bibliotek.

Huset har en dominerende plass i sentrum av Drøbak og er et symbol på en viktig periode i Drøbaks historie som handel og sjøfartsby. Det er et signalbygg, sammen med kirken og hospitalet, for Drøbak sentrum og gamle Drøbak.

I 1979 gjennomgikk huset en rehabilitering/ombygging innvendig og utvendig for å tilpasses bruken som bibliotek. Etter en bygningshistorisk vandring i huset ved Per Willy Færgestad og Jan- Kåre Øien, kunne de notere at bygget framstår likevel som et originalt og velholdt eksempel på en patrisier bolig fra 1700-tallet. Inngangsdøren i empire er original. Flere av himlingene i første etasje er opprinnelige fra ca. 1740, samt noe av veggpanelet i rommene mot vest har tydelige spor av håndhøvling. I 2. etasje i «det gule» rommet, er både himling og veggpanel fra før 1800. I kjelleren bærer himlingen spor av både håndsagde og oppgangssagde bord. Huset er konstruksjonsmessig i svært god skikk og har ingen øyeblikkelige behov for rehabilitering. Bygget ligger høyt med høy grunnmur og full kjeller, tørr og god for oppbevaring av f.eks. som nå,- bøker. (300 kvadratmeter magasin). Taket består av betongstein, trolig lagt i perioden 1972-74. Kald -loftet er uinnredet, tørt og luftig. 

Verneforeningen Gamle Drøbak ser med stor bekymring på at Frogn kommune selger denne eiendommen til private.

Skoleklasser, turister, avislesere, kursdeltagere, pensjonister og studenter, alle lånere har daglig stor glede av biblioteket som er gratis, åpent og sentralt i byen vår. Det er viktig for sentrum å ha en slik møteplass som biblioteket i huset utgjør. Det er lovpålagt alle kommuner å ha et folkebibliotek.

Vi har ikke noe annet lignende tilbud i Drøbak. Næringen i Drøbak er svært sårbar når en publikumsmagnet som biblioteket forsvinner fra sentrum.

De fleste byer og tettsteder ønsker at biblioteket plasseres sentralt i kommuner og by.

I formålsparagrafen til bibliotekloven andre ledd står følgende setning: « Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt.» Lov om folkebibliotek slår fast at det er kommunene som har ansvar for biblioteket, men at biblioteket skal være en uavhengig møteplass og arena. Biblioteket er også en sentral kulturarena. Kulturtilbudet er i dag av vesentlig betydning når folk skal velge seg et sted å bo.

La oss bevare dette huset i kommunens eie for framtiden, slik at man fortsatt kan ha god utadvendt, publikumsrettet og gratis aktivitet i dette sentrale og ærverdige bygget midt på torget.

Med vennlig hilsen

Anne Schäffer (leder)                           Eva Tønnessen                         Jan-Kåre Øien

www.verneforeningen.no

post@verneforeningen.no