Takstein

TAKSTEIN Takstein har vært i bruk som taktekking siden 1600-tallet, antagelig brakt hit til Drøbak første gang av hollandske skuter. Torvtak og panelte tak har også forekommet. Etter hvert ble det mange teglverk rundt omkring i Norge. Vi har hatt lokale teglverk, som Froen Gård og Hoelstad Teglverk.  

Videre til innlegget