FORENINGENS LEDERE

Her følger en oversikt, slik vi har klart og samle den:

Johan Simonsen

 

 

 

 

 

Johan Simonsen – 1972-77

 

Sverre Håkon Christophersen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sverre H. Christophersen – 1977-79

 

 

Helge Reff

 

 

 

 

Helge Reff – 1979-1980

 

 

Jan Vaage

 

 

 

 

 

 

Jan Våge – 1980-1983

 

Jan Wold-Hansen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Wold-Hansen – 1983-85

 

 

Anne Gro Helsvig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Gro Helsvig – 1985-87 (leder av arbeidsutvalget)

 

Per-Willy Færgestad

 

 

 

 

 

 

 

Per-Willy Færgestad – 1987-1991

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Peter Seim – 1991-1995

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arne Bødtker – 1995-1997

 

 

 

 

 

 

 

Per-Willy Færgestad – 1997-2010 (se bilde ovenfor)

 

 

 

 

 

 

 

Ivar Andreas Høivik – 2010-2016

 

 

 

 

 

 

 

Bjørn Loge – 2016-2022

 

 

 

 

 

 

Halvor Jensen – 2022 – 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Schäffer – 2023 – 2024

 

 

 

 

Kontakt Verneforeningen med post@verneforeningen.no.