vandringer-uten-tekst

Foreningens formål

skjold-transparent

Vårt formål er å samle enkeltpersoner, organisasjoner, bedrifter og andre – for i fellesskap å arbeide for bevaring av den eldre bebyggelse i Drøbak og Frogn og bidra til at de bygningsmessige tradisjoner som særpreger området blir holdt i hevd og  videreført.

Nyheter

Medlemsmøte avholdt på Follo Museum

Medlemsmøte i Verneforeningen ble avholdt på Follo Museum i Belsjøveien den 6. desember 2022. Ca. 25 medlemmer deltok og fikk enkel servering med kaffe og julekaker mens avdelingsdirektør Truls Erik Johnsen fortalte om planene for utvidelse og fremtidig drift av museet.       Truls Erik Johnsen mottar en takk for interessant foredrag.

Årets julegave er kommet

Nyeste saker

Verneplakett for 2021 tildelt uthusbygning i Osloveien 4

Verneplakett for 2021 tildelt Edda Gina Krogsvold for utbedring og revitalisering av uthusbygning i Osloveien 4.

En fotoutstilling i 1973