vandringer-uten-tekst

Foreningens formål

skjold-transparent

Vårt formål er å samle enkeltpersoner, organisasjoner, bedrifter og andre – for i fellesskap å arbeide for bevaring av den eldre bebyggelse i Drøbak og Frogn og bidra til at de bygningsmessige tradisjoner som særpreger området blir holdt i hevd og  videreført.

Nyheter

Fremdrift på «Hospitalet»

Forleden fikk Verneforeningen en omvisning på arbeidet på Hospitalet! I to runder har Verneforeningen Gamle Drøbak fått omvisning av kommunens prosjektleder på bygget der arbeidene går fremover:

Nyeste saker

Verneplakett for 2021 tildelt uthusbygning i Osloveien 4

Verneplakett for 2021 tildelt Edda Gina Krogsvold for utbedring og revitalisering av uthusbygning i Osloveien 4.

En fotoutstilling i 1973