vandringer-uten-tekst

Foreningens formål

skjold-transparent

Vårt formål er å samle enkeltpersoner, organisasjoner, bedrifter og andre – for i fellesskap å arbeide for bevaring av den eldre bebyggelse i Drøbak og Frogn og bidra til at de bygningsmessige tradisjoner som særpreger området blir holdt i hevd og  videreført.

Nyheter

Årsmøte 8/9 Kl 17.30 På Sjøstjernen

il medlemmer av Verneforeningen Gamle Drøbak - informasjon Verneforeningen Gamle Drøbak vil avholde sitt årsmøte den 8.september 2021 kl.17.30 -19.00 på Sjøstjernen.

Mette Thorp til minne

Nyeste saker

Diplom for hederlig innsats for 2020 til bryggemiljø i Strandveien 17.

Diplom for hederlig innsats for 2020 tildelt den 14. juni 2021 til bryggemiljø med badehus i Strandveien 17.'

En fotoutstilling i 1973

Drøbak Hospital

Bankhjørnet

Nysnø i Drøbak

Ringgården i Drøbak