vandringer-uten-tekst

Foreningens formål

skjold-transparent

Fra §1 i vedtektene: VGD’s formål er å samle enkeltpersoner, organisasjoner og bedrifter for å arbeide for bevaring av stedets identitet og egenart. Spesielt den eldre, kulturhistoriske bebyggelsen, samt miljøet som særpreger gamle Drøbak og Frogn.

Nyheter

Sjøtorget og batteribytterobot

Verneforeningen Gamle Drøbak har sendt uttalelse til Frogn kommune om opplegget rundt batteribytteroboten som er tenkt plassert på Sjøtorget. Årsaken er planer om elektrifisering av alle fergene i Oslofjorden. Viken fylke, nå Akershus, og Ruter presser hardt på for å få plassert opplegg for å bytte batteri på Sjøtorget. Politikerne har gang på gang krevd […]

Nyeste saker

Diplom for hederlig innsats 2022 tildelt Tranga 7