vandringer-uten-tekst

Foreningens formål

skjold-transparent

Vårt formål er å samle enkeltpersoner, organisasjoner, bedrifter og andre – for i fellesskap å arbeide for bevaring av den eldre bebyggelse i Drøbak og Frogn og bidra til at de bygningsmessige tradisjoner som særpreger området blir holdt i hevd og  videreført.

Nyheter

Uttalelse om “Musikkens Hus”

«Gamle Gymsal» har antikvarisk verdi ut fra alder og opprinnelig funksjon og representerer sammen med de eldre trebygningene Havnebakken 1, Torget 4 og Torget 6 en nesten 300 års historisk utvikling i Drøbak sentrum. VGD mener at de mindre justeringene av prosjektets materialbruk har styrket tiltakets tilpasning i forhold til «Gamle Gymsals»’ antikvariske kvaliteter og tilfører arkitektoniske kvaliteter til bygningsmiljøet ved lesbar volumoppbygging og transparens til eksisterende teglbygning. Her er så vel våre som fylkets anmerkninger tatt hensyn til.

Mette Thorp til minne

Nyeste saker

Diplom for hederlig innsats for 2020 til bryggemiljø i Strandveien 17.

Diplom for hederlig innsats for 2020 tildelt den 14. juni 2021 til bryggemiljø med badehus i Strandveien 17.'

En fotoutstilling i 1973

Drøbak Hospital

Bankhjørnet

Nysnø i Drøbak

Ringgården i Drøbak