vandringer-uten-tekst

Foreningens formål

skjold-transparent

Vårt formål er å samle enkeltpersoner, organisasjoner, bedrifter og andre – for i fellesskap å arbeide for bevaring av den eldre bebyggelse i Drøbak og Frogn og bidra til at de bygningsmessige tradisjoner som særpreger området blir holdt i hevd og  videreført.

Nyheter

«Bevaring av Drøbak – tre ulike verneplaner» av Liv Lund Nygaard

De tre planene har hatt som felles mål å bevare Gamle Drøbak for ettertiden, men har alle bygget på ulike bevaringsideologier og strategier . Strategiene har vært et produkt av sin tid og ofte en reaksjon på noe i samtiden.  Er det mulig å si noe om hvilken betydning planene har hatt for utviklingen av Drøbak? Og kan vi lære noe generelt av disse planene utover at de er interessante som historiske dokument?

Nyttårsfyrverkeri!

Boplikt i Drøbak?

Badeparken og problemer!

Nyeste saker

Pionérene som forandret foreningers klagerett

Artikkelen ble publisert i «Fremtid for fortiden», 2/2021. Les hele artikkelen her!

En fotoutstilling i 1973

Drøbak Hospital

Bankhjørnet