vandringer-uten-tekst

Foreningens formål

skjold-transparent

Fra §1 i vedtektene: VGD’s formål er å samle enkeltpersoner, organisasjoner og bedrifter for å arbeide for bevaring av stedets identitet og egenart. Spesielt den eldre, kulturhistoriske bebyggelsen, samt miljøet som særpreger gamle Drøbak og Frogn.

Nyheter

Uttalelse om Biblioteket – Det er ingen skam å snu!

Frogn kommune v/kommunedirektøren Kommunestyret 15.01.2024  Frogn kommune ved kommunedirektøren har med vedtak i kommunestyret 18.12.2023, fått instruksjon å starte en prosess hvor formålet er å selge Torget 6, Drøbak,- i dag i bruk som bibliotek. Kjære politikere: Med dette brevet vil vi understreke at vi forstår alvoret i kommunen vår med tanke på gjeld og […]

Nyeste saker

Diplom for hederlig innsats 2022 tildelt Tranga 7