vandringer-uten-tekst

Foreningens formål

skjold-transparent

Vårt formål er å samle enkeltpersoner, organisasjoner, bedrifter og andre – for i fellesskap å arbeide for bevaring av den eldre bebyggelse i Drøbak og Frogn og bidra til at de bygningsmessige tradisjoner som særpreger området blir holdt i hevd og  videreført.

Nyheter

Verneforeningen har uttalt seg om Storgata 28, Storgata 29, Torget 1 og Jørnsebakken 9

Uttalelsene fra Verneforeningen kan leses i boksene nedenfor eller lastes ned: Storgata 29 Storgata 28 Torget 1 Jørnsebakken 9  

Nyeste saker

Verneplakett for 2021 tildelt uthusbygning i Osloveien 4

Verneplakett for 2021 tildelt Edda Gina Krogsvold for utbedring og revitalisering av uthusbygning i Osloveien 4.

En fotoutstilling i 1973