vandringer-uten-tekst

Foreningens formål

skjold-transparent

Vårt formål er å samle enkeltpersoner, organisasjoner, bedrifter og andre – for i fellesskap å arbeide for bevaring av den eldre bebyggelse i Drøbak og Frogn og bidra til at de bygningsmessige tradisjoner som særpreger området blir holdt i hevd og  videreført.

Nyheter

Verneforeningen bekymret for byantikvarstillingen

Verneforeningen har skrevet brev til våre politikere og Frogn Kommune, hvor det uttrykkes sterk bekymring for at byantikvarstillingen skal fjernes. Les brevet her, eller les det i boksen nedenfor.

Årets julegave er kommet

Nyeste saker

Verneplakett for 2021 tildelt uthusbygning i Osloveien 4

Verneplakett for 2021 tildelt Edda Gina Krogsvold for utbedring og revitalisering av uthusbygning i Osloveien 4.

En fotoutstilling i 1973