vandringer-uten-tekst

Foreningens formål

skjold-transparent

Fra §1 i vedtektene: VGD’s formål er å samle enkeltpersoner, organisasjoner og bedrifter for å arbeide for bevaring av stedets identitet og egenart. Spesielt den eldre, kulturhistoriske bebyggelsen, samt miljøet som særpreger gamle Drøbak og Frogn.

Nyheter

Gratis rådgivning for eiere av gamle hus i Viken

Sammen med Akershus bygningsvernsenter, Bygg og Bevar, Fortidsminneforeningen, Murbyen Oslo og Klimaavdelingen i Viken fylkeskommune tilbyr vi gratis rådgivning om energiøkonomisering (ENØK) til eiere og forvaltere av eldre og verneverdige bygg (før ca. 1960). https://www.byggogbevar.no/arkiv/gratis-raadgivning-for-eiere-av-gamle-hus-i-viken

Kurstilbud høsten 2023

Nyeste saker

Diplom for hederlig innsats 2022 tildelt Tranga 7