Æresplakett for 2020 ble den 14.6 2021 tildelt Ringgårdens uthusbygning for antikvarisk restaurering.

 

 

 

 

 

 

 

 

Uthusbygningen slik den en gang så ut.

 

 

 

 

 

Uthusbygningen i 2021

Les ellers: Verneplakett for 2020 tildelt Fjellveien 3 eller Diplom for hederlig innsats for 2020 til bryggemiljø i Strandveien 17.