To diplomer utdelt

I kveld delte nesteleder i Verneforeningen, Sylvi Ofstad Samstag, ut to diplomer for hederlig innsats. Det første diplomet er tildelt Helle, Merete og Bjørn Kristiansen, eiere av Anton Thoresens vei 6. De får diplomet for gjenbruk og godt vedlikehold. Det var datter og sønn av Helle Kristiansen, Tuva og Ørjan Kristiansen Hatlestad, som tok i […]

Videre til innlegget

Uttalelse om Biblioteket – Det er ingen skam å snu!

Frogn kommune v/kommunedirektøren Kommunestyret 15.01.2024  Frogn kommune ved kommunedirektøren har med vedtak i kommunestyret 18.12.2023, fått instruksjon å starte en prosess hvor formålet er å selge Torget 6, Drøbak,- i dag i bruk som bibliotek. Kjære politikere: Med dette brevet vil vi understreke at vi forstår alvoret i kommunen vår med tanke på gjeld og […]

Videre til innlegget

Boplikt i Drøbak?

Leder for Verneforeningen Gamle Drøbak, Bjørn Loge spurte kommunen om hva de gjør for å håndheve boplikten. Folk som går tur kan i vinterhalvåret se bolighus som står tomme, fordi de i praksis benyttes som hytter, på tross av at det er boplikt. Svaret Loge fikk overrasket ham. – Det er generelt krevende å følge opp boplikt, og kommunen har ingen planer om å sette i gang et systematisk arbeid i forhold til dette på nåværende tidspunkt, skriver enhetsleder i enhet for samfunnsplanlegging, Anne-Bergitte Thinn

Videre til innlegget