Frogn kommune v/kommunedirektøren

Kommunestyret

15.01.2024

 Frogn kommune ved kommunedirektøren har med vedtak i kommunestyret 18.12.2023, fått instruksjon å starte en prosess hvor formålet er å selge Torget 6, Drøbak,- i dag i bruk som bibliotek.

Kjære politikere: Med dette brevet vil vi understreke at vi forstår alvoret i kommunen vår med tanke på gjeld og økonomiske utfordringer. Vi forstår godt at kommunestyret er i en særs vanskelig og krevende situasjon, og at man derfor snur alle steiner for å se hvordan man kan spare penger uten at konsekvensene blir for dramatiske. Denne gangen mener vi at de folkevalgte har snudd en stein for mye, og vi minner om at noen ganger er det mest fornuftige å tenke seg om en gang til.

Torget 6 er en bygning fra 1700-tallet, tidligere Christen Carlsens residens. Eiendommen ble overdratt til Drøbak by 7. juli 1862, og har siden huset bl.a. skole og nå bibliotek.

Huset har en dominerende plass i sentrum av Drøbak og er et symbol på en viktig periode i Drøbaks historie som handel og sjøfartsby. Det er et signalbygg, sammen med kirken og hospitalet, for Drøbak sentrum og gamle Drøbak.

I 1979 gjennomgikk huset en rehabilitering/ombygging innvendig og utvendig for å tilpasses bruken som bibliotek. Etter en bygningshistorisk vandring i huset ved Per Willy Færgestad og Jan- Kåre Øien, kunne de notere at bygget framstår likevel som et originalt og velholdt eksempel på en patrisier bolig fra 1700-tallet. Inngangsdøren i empire er original. Flere av himlingene i første etasje er opprinnelige fra ca. 1740, samt noe av veggpanelet i rommene mot vest har tydelige spor av håndhøvling. I 2. etasje i «det gule» rommet, er både himling og veggpanel fra før 1800. I kjelleren bærer himlingen spor av både håndsagde og oppgangssagde bord. Huset er konstruksjonsmessig i svært god skikk og har ingen øyeblikkelige behov for rehabilitering. Bygget ligger høyt med høy grunnmur og full kjeller, tørr og god for oppbevaring av f.eks. som nå,- bøker. (300 kvadratmeter magasin). Taket består av betongstein, trolig lagt i perioden 1972-74. Kald -loftet er uinnredet, tørt og luftig. 

Verneforeningen Gamle Drøbak ser med stor bekymring på at Frogn kommune selger denne eiendommen til private.

Skoleklasser, turister, avislesere, kursdeltagere, pensjonister og studenter, alle lånere har daglig stor glede av biblioteket som er gratis, åpent og sentralt i byen vår. Det er viktig for sentrum å ha en slik møteplass som biblioteket i huset utgjør. Det er lovpålagt alle kommuner å ha et folkebibliotek.

Vi har ikke noe annet lignende tilbud i Drøbak. Næringen i Drøbak er svært sårbar når en publikumsmagnet som biblioteket forsvinner fra sentrum.

De fleste byer og tettsteder ønsker at biblioteket plasseres sentralt i kommuner og by.

I formålsparagrafen til bibliotekloven andre ledd står følgende setning: « Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt.» Lov om folkebibliotek slår fast at det er kommunene som har ansvar for biblioteket, men at biblioteket skal være en uavhengig møteplass og arena. Biblioteket er også en sentral kulturarena. Kulturtilbudet er i dag av vesentlig betydning når folk skal velge seg et sted å bo.

La oss bevare dette huset i kommunens eie for framtiden, slik at man fortsatt kan ha god utadvendt, publikumsrettet og gratis aktivitet i dette sentrale og ærverdige bygget midt på torget.

Med vennlig hilsen

 

Anne Schäffer (leder)                           Eva Tønnessen                         Jan-Kåre Øien

www.verneforeningen.no

post@verneforeningen.no