“Områderegulering for Gamle Drøbak” – vedtatt 2021

Reguleringsplan for “Områderegulering for Gamle Drøbak” ble vedtatt i 2021 og erstatter tidligere “Plan for Antikvarisk spesialområde Drøbak”.

Linker til plandokumenter:

Planbeskrivelse
Planbestemmelser
Temakart-H570 og H730
Plankart