«Områderegulering for Gamle Drøbak» – vedtatt 2021

Reguleringsplan for «Områderegulering for Gamle Drøbak» ble vedtatt i 2021 og erstatter tidligere «Plan for Antikvarisk spesialområde Drøbak».

Linker til plandokumenter:

Planbeskrivelse
Planbestemmelser
Temakart-H570 og H730
Plankart

Veileder