Styremedlemmer

Som kjent ble årsmøtet for 2020 i mars avlyst inntil videre p. ga Corona situasjonen. I tiden til årsmøtet eventuelt kan avholdes vil følgende intrimstyre fungere:

Leder:

Bjørn Loge
Adresse: Gullbjørnrudveien 30, 1455 Nordre Frogn
Mob: 918 89 129
Send e-post

Nestleder:

Morten Tvedt
Adresse: Osloveien 30, 1440 Drøbak
Tlf: 416 48 241 Mail:  verneforeningen@gmail.com

Kasserer:

Anne Gulliksen
Adresse: Husvikveien 14, 1443 Drøbak
Mob: 980 81 672
Send e-post

Sekretær:

Siri Margrethe Løksa
Adresse: Tussefaret 9a, 1446 Drøbak
Mob: 917 19 994
Send e-post

 

Styremedlemmer:

Egil Ole Øen
Adresse: Vestbyveien 46, 1444 Drøbak
Mob: 909 10 942

Kirstin Hals (Tittin) Østigård
Adresse: Vestbyveien 76, 1444 Drøbak
Mob: 913 02 978

Enzo Finger
Adresse: Ringeplan 1, 1443 Drøbak
Mob: 916 26 278

 

Varamedlemmer:

Ola Brage Hansen
Adresse: Buggebakken 5, 1440 Drøbak
Mob: 909 10 212

Halvor Jensen
Adresse: Vestbyveien 54, 1444 Drøbak
Mob: 920 87 760

Pål Mørk
Adresse: Badehusgata 25, 1440 Drøbak
Mob: 995 88 152

Valgkomite:

Anders Graav: (leder) 41517340 / anders.graav@yinsonproduction.com
Marianne Øen: 48076808 / marianneoeen@gmail.com
Tore Erlandsen: 47273645/ tore.erlandsen@actionfilm.no

Komitéer:

Fotogruppa: Anne Gulliksen (leder), Tore Erlandsen, Kari Rosenkilde, Trudy Wollbraaten, Per-Willy Færgestad og Reidar B. Schüller (teknisk ansvarlig)

Teknisk utvalg:
Morten Tvedt (leder), Kirstin Hals Østigård, Bror Gevelt, Pål Mørk, Halvor Jensen, Tore Erlandsen

Webansvarlig: Tore Erlandsen, Reidar B. Schüller (teknisk ansvarlig)

Facebook:  Anne Gulliksen

Plakettkomitéen:
Pål Henry Engh: 90087685 / palhenryengh@gmail.com
Harald Krokstrand: 99396990 / harald.krokstrand@gmai.com
Jan Kåre Øien: 97676816 / jan-koe@online.no

Jubileums- og utstillingskomité: Jan-Kåre Øien, Osloveien 3 Mob: 976 76 816(leder), Trudy Mørk Wollbraaten, Enzo Finger, Anne Gulliksen, Pål Mørk, Per Willy Færgestad og
(Pål Henry Engh)

Kalendergruppa: Jan-Kåre Øien, Per Willy Færgestad og Ola Brage Hansen.

Badepark-skilt-og stigruppe: Enzo Finger (leder), Egil Ole Øen, Anne Schäffer, Trudy Mørk Wollbraaten, Mette K. Thorp.

Kommunikasjon: Pål Mørk (leder), Enzo Finger, Anne Schäffer, Tore Erlandsen, Reidar B. Schüller og Anne Gulliksen.

Løpende arkiv/postlister: Tore Erlandsen, Trudy Wollbraaten, Siri Margrethe Løksa.

Verneforeningens representant i Kulturvernrådet i Viken (Akershus): Anne Gulliksen.

Repr. i Husstyret/Varmbadet: Anne Gulliksen.

Materialforvalter: Odd Stafseng –  Husvikveien 13, 1443 Drøbak – mobil 971 64 446