Styremedlemmer

Etter årsmøtet avholdt 28.03.2023 er sammensetningen som følger:

Leder:

Anne Schäffer
Solveien 5A, 1443 Drøbak
Mob: 9113 1125
Send e-post

Nestleder:

Ruth Kjersti Raanaas
Vestbyveien 49, 1444 Drøbak
ruth.raanaas@nmbu.no

Kasserer:

Anne Gulliksen
Husvikveien 14, 1443 Drøbak
Mob: 9808 1672
Send e-post

Sekretær:

Reidar Barfod Schüller
Husvikveien 14, 1443 Drøbak
Mob: 922 43 962
Send e-post

Styremedlemmer:

Liv Lund Nygaard
Furuveien 1A, 1430 Ås
Tlf: 4141 2786

Eva Tønnessen
Osloveien 17, 1440 Drøbak
Mob: 4021 0008

Otto Davidsen
Jørnsebakken 37, 1444 Drøbak
Mob: 9003 8784

Varamedlemmer:

1. vara: Morten Tvedt
2. vara: Trygve Nyland Jensen
3. vara: Jan-Kåre Øien

 

Komitéer:

Teknisk utvalg: Liv Lund Nygaard, Ruth Kjærsti Raanaas, Morten Tvedt, Eva Tønnessen og Reidar B. Schüller

Fotogruppa: Anne Gulliksen (leder), Kari Rosenkilde, Trudy Wollbraaten, Per-Willy Færgestad og Reidar B. Schüller (teknisk ansvarlig)

Kalendergruppa: Jan-Kåre Øien, Per Willy Færgestad og Anne Gulliksen

Løpende arkiv: Tore Erlandsen, Reidar B. Schüller

Badepark-skilt-og stigruppe: Ruth Kjærsti Raanaas (leder), Anne Schäffer, Trudy Mørk Wollbraaten, Reidar B. Schüller og Jan-Kåre Øien

Kommunikasjon/Facebook: Eva Tønnessen (leder) og Anne Schäffer (administrator Facebook)

Brannvern: Arne Bødtker og Jan-Kåre Øien (leder)

IT/Web løsninger: Reidar B. Schüller (teknisk ansvarlig) og Tore Erlandsen

Verneforeningens representant i Kulturvernrådet i Viken (Akershus): Anne Gulliksen

Repr. i Husstyret/Varmbadet: Anne Gulliksen

Repr. i Brukerrådet for Badeparken: Otto Davidsen, Trygve Nyland Jensen og Reidar B. Schüller

Materialforvalter: Odd Stafseng –  Husvikveien 13, 1443 Drøbak – mobil 9716 4446

Plakettkomitéen: (Ny plakettkomité skal utnevnes i nær fremtid.)