Styremedlemmer

Etter årsmøtet avholdt 30.03.2022 er sammensetningen som følger:

Leder:

Halvor Jensen
Vestbyveien 54, 1444 Drøbak
Mob: 9208 7760
Send e-post

Nestleder:

Egil Ole Øen
Vestbyveien 46, 1444 Drøbak
Mob: 9091 0942

Kasserer:

Anne Gulliksen
Husvikveien 14, 1443 Drøbak
Mob: 9808 1672
Send e-post

Sekretær:

Reidar Barfod Schüller
Husvikveien 14, 1443 Drøbak
Mob: 922 43 962
Send e-post

Styremedlemmer:

Morten Tvedt
Osloveien 30, 1440 Drøbak
Tlf: 4164 8241 Mail:  mortved@gmail.com

Kirstin Hals (Tittin) Østigård
Vestbyveien 76, 1444 Drøbak
Mob: 9130 2978

Ruth Kjersti Raanaas
Vestbyveien 49, 1444 Drøbak
ruth.raanaas@nmbu.no

Varamedlemmer:

1. vara: Liv Lund Nygaard
2. vara: Truls Erik Johnsen
3. vara: Christian Eggen

 

Komitéer:

Teknisk utvalg: Morten Tvedt (leder), Kirstin Hals (Tittin) Østigård, Liv Lund Nygaard, Ruth Kjærsti Raanaas, Enzo Finger

Fotogruppa: Anne Gulliksen (leder), Tore Erlandsen, Kari Rosenkilde, Trudy Wollbraaten, Per-Willy Færgestad og Reidar B. Schüller (teknisk ansvarlig)

Kalendergruppa: Jan-Kåre Øien, Per Willy Færgestad og Anne Gulliksen

Løpende arkiv: Tore Erlandsen, Reidar B. Schüller

Badepark-skilt-og stigruppe: Enzo Finger (leder), Egil Ole Øen, Anne Schäffer og Trudy Mørk Wollbraaten

Kommunikasjon/Facebook: Reidar B Schüller (leder), Pål Mørk, Enzo Finger og Anne Gulliksen (administrator Facebook)

IT/Web løsninger: Reidar B. Schüller (teknisk ansvarlig) og Tore Erlandsen

Arbeidsgruppe Varmesøkende kamera og brannsikribg Gamle Drøbak: Kirstin Hals (Tittin) Østigård (leder), Egil Ole Øen, Enzo Finger og Arne Bødtker

Verneforeningens representant i Kulturvernrådet i Viken (Akershus): Anne Gulliksen

Repr. i Husstyret/Varmbadet: Anne Gulliksen

Repr. i Brukerrådet for Badeparken: Reidar Barfod Schüller og Enzo Finger

Materialforvalter: Odd Stafseng –  Husvikveien 13, 1443 Drøbak – mobil 9716 4446

Plakettkomitéen:
Pål Henry Engh: 9008 7685 / palhenryengh@gmail.com
Harald Krokstrand: 9939 6990 / harald.krokstrand@gmail.com
Jan Kåre Øien: 9767 6816 / jan-koe@online.no