Om Verneforeningen

VERNEFORENINGENS HISTORIE
Kort historikk:
Mange har etter hvert innsett at landets karakteristiske trehusbebyggelse er en enestående ressurs som bør tas vare på. I en liten by som Drøbak er det svært lett å registrere de endringer som skjer. Det var allerede i slutten av 1950 årene tydelig at rivning av gamle hus for å gi plass til blokkbebyggelse og uheldige fasadeendringer var i ferd med å endre byens miljø. I 1960-årene ville en gruppe av byens borgere gjøre et forsøk på å få kontroll med denne utviklingen, og bestemte seg for å organisere en forening for vern av byens gjenværende trehusmiljø og i den forbindelse ble det arrangert flere folkemøter.
Fru Laura Brun, Greta Christiansen, Molle Midtgarden, Johan Simonsen, Sebby Linnerud Hansen, Kjell Brage Hansen og Helge Reff var sentrale personer i dette initiativ.
De første planleggingsmøter fant sted i mai/juni 1971. Byggmester Karl And. Abrahamsen ble anmodet om å påta seg formannsvervet – man la vekt på at formannen skulle være «innfødt» og ha sitt virke i byen. Abrahamsen påtok seg oppdraget, men dessverre omkom han i august måned ved en drukningsulykke. Verneforeningen Gamle Drøbak ble konstituert den 3. november 1971. Hans Solli virket som formann til neste valg som resulterte i at Johan Simonsen ble formann. Han virket som formann i årene 1972-77. I 1977 ble Sverre H. Christophersen valgt som formann. Han virket til 1978, og har senere i alle år hatt tillitsverv, helt til han flyttet til utlandet. Fra 1979 til 1982 var Jan Våge formann. Jan Vold Hansen var formann i 1983 og 84. Deretter kom en periode hvor Foreningen ble ledet av et arbeidsutvalg, hvor viseformann og sekretær var med. Per-Willy Færgestad var formann 1987 til og med 1990. I jubileumsåret 1991/92 ble Foreningen ledet av Jan Peter Seim. Arne Bødtker var formann i 1993. Etter dette har Foreningen vært ledet av Per-Willy Færgestad frem til han gikk av ved årsmøtet i 2010. Ny leder fra 2010 er Ivar Andreas Høivik.