Ære til betongen og andre byggematerialer

I lederen i Akershus Amtstidende 10. mars stiller avisen spørsmål om tildelingen av årets verneplakett til Apotekerblokka i Niels Carlsen gate 17 og ber Verneforeningen utdype hva som er grunnlaget for tildelingen. Verneforeningen er glad for at Amta har startet denne debatten om arkitekturen i Drøbak og vil gjerne orientere nærmere om tildelingen. Bebyggelse i verneområdet i Drøbak er preget av trehus fra 1600 tallet fram til dagens moderne hus i glass, stål og betong. Sammen har dette blitt et sjarmerende småhusmiljø med hovedvekt på eldre tiders trehusbebyggelse men sammen med en rekke forskjellige arkitektuttrykk gjennom tidende.

Videre til innlegget

Plakett for 2016 “Apotekblokka”, Niels Carlsens gt.17

"Apotekblokka" i Niels Carlsens gate 17 ligger midt i hjertet av Drøbak, med småhusbebyggelse, butikker, kafé, restaurant og grøntanlegg. Det er gammel, verneverdig bebyggelse på alle kanter. Huset har ikke fått navnet ”Apotekblokka” fordi det inneholder et apotek, men rett og slett fordi det ligger vis-à-vis ”Det gamle apoteket” som heller ikke lenger inneholder apotek, men som hadde apotek i årene 1866 – 1971.

Videre til innlegget

Plakett for 2012 – Jørnsebakken 15

Jørnsebakken 15 utmerker seg ved sin dyktige tilpasning til stedets vanskelige topografi som et ferdighusanlegg fra Strømmen Trævarefabrikk i dragestil med høy arkitektoniske kvaliteter som dagens eiere har vedlikeholdt pietetsfullt. Historien til Jørnsebakken 15 er ikke helt avklart. Huset ble antagelig oppført i 1893 for Losoldermann og speditør Pedersen som hadde kontor i underetasjen på huset. Året etter ble Universitetets biologiske stasjon, også en leveranse fra Strømmen Trævarefabrik, innviet i Drøbak.

Videre til innlegget

Plakett for 2011 – Osloveien 3

40 ÅRSJUBILEUMSPLAKETTEN 2011 Osloveien 3, gnr 86 bnr 49 Eiere; Jan-Kåre Øien, Berit W. Hammer, Anna Birgitte Rasmussen og Svein Hofplass Huset som nå heter Osloveien 3 ble bygget mot slutten av 1700 tallet og er en integrert og svært viktig del av det opprinnelig komplette trehus-kransen rundt Drøbak Torg. En krans som dessverre ble […]

Videre til innlegget

Plakett for 2010 – Varmbadet

Varmbadet i Badeparken ble bygget i 1902 av byggmester Kristian Brun fra Drøbak. Han var utdannet i Tyskland og har tegnet og bygget en rekke bygninger i Drøbak. Varmbadet var en del av Drøbak sjøbad med egne avdelinger for damer og herrer som badet i sjøen. Varmbadet hadde gytjebad, furunålsbad m.m.. Gytjen ble hentet fra Sandspollen på andre siden av fjorden. Varmbadet var bygd i pusset tegl, i enkel jugendstil. Det har halvvalmet tak og i hovedsak små, buede vinduer. Himlingene i bygningen har både i 1. Etasje og underetasjen “tyske hvelv”.

Videre til innlegget