Æresplakett for 2021 tildelt Universitetet i Oslo

for restaurering av Biologen.