Verneforeningen Gamle Drøbak har i over 40 år hedret hus som er pleiet med ekstra omtanke. Det er delt ut 60 plaketter til husene og deres eiere. Plakettene pryder husveggene rundt om i gamle Drøbak.

Den nye plakettkomiteen i Verneforeningen består av Morten Tvedt, Kristin Kreul og Aleksander Breiby Herseth og nå vil de ha innspill fra befolkningen og andre med intresse for Drøbaks hus: Hvem fortjener heder og ære i år?

Ny og gammel plakettkomite samlet på ett brett. Foto: Eva Tønnessen

 

Kriterium er at boligen som foreslås må ligge innenfor vernesonen i Drøbak.

Har du forslag – send komiteen noen ord på epost post@verneforeningen.no med en kort begrunnelse for hvilket hus du mener bør hedres. Det kan være et nabohus, et du har lagt merke til eller ditt eget. Forslag må være mottatt av Verneforeningen senest 16. mai 2024.