Riktig Restaurering Akershus

byggeskikk1Drøbaks unike trehusbebyggelse er viktig i nasjonal sammenheng. De senere års press på den gamle bebyggelsen, har medført en   del uønskede resultater. Håndverkerne, som i stor grad gjør arbeidet, vil med dette kurset få en innføring i tradisjonell lokal byggeskikk, verktøy- og materialbruk. Kunnskapsrike håndverkere skal sikre Drøbak i fremtiden. Kurset startet i 2008 og avsluttes i november 2010. Senere er kurset videreført og utbygget og lagt under Byggningsvernsenteret på Follo Museum. Verneforeningen Gamle Drøbak har vært en av initiativtagerne til dette håndverkerprosjektet, og har sammen med Frogn Kommune og Follo Museum laget rammen for lokal forankring. Faglig kvalitetssikring har prosjektet fått gjennom Norsk Handverksutvikling-NHU og Riksantikvaren. Øvrige samarbeidspartnere er Akershus Fylkeskommune, Byggenæringens Landsforening-BNL og Fortidsminneforeningen.

Les mer om håndverkerprosjektet: klikk her

byggeskikk3

byggeskikk2