Æresmedlemmer

Fra tid til annen utpeker styret medlemmer som har gjort en ekstraordinær innsats for Foreningen til æresmedlemmer. Disse er:

Æresmedlemmer:

– Laura Brun (Død)

Fru Brun foran Rødhuset sitt på Tverkjegla. Foto: Simen Storrud

– Helge Reff (Død 1995)
– Molle Midtgarden (Død)
– Sverre Håkon Christophersen (Død 2007)
– Bernhard Magnussen (Død 2018)
– Sebby Linnerud Hansen (Død)
– Jan-Kåre Øien – Fra 2008
– Kjell Brage Hansen – fra 2011 (Død 2018)
– Per-Willy Færgestad – Fra ?
– Odd Stafseng – Fra ?
– Tore Erlandsen – Fra 2020
– Ivar Andreas Høivik – Fra 2020
– Ola Borg – Fra 2021