Verneforeningen Gamle Drøbak har sendt uttalelse til Frogn kommune om opplegget rundt batteribytteroboten som er tenkt plassert på Sjøtorget. Årsaken er planer om elektrifisering av alle fergene i Oslofjorden.

Viken fylke, nå Akershus, og Ruter presser hardt på for å få plassert opplegg for å bytte batteri på Sjøtorget. Politikerne har gang på gang krevd at fylket og Ruter kommer opp med alternativ plassering. Men de ønsker fortsatt dette lokalisert på Sjøtorget.

Nå har Verneforeningen Gamle Drøbak, blant annet, blitt bedt å om uttale seg om forslaget, og fredag 10. mai har Verneforeningen sendt sin uttalelse til saken.

Der heter det blant annet: «Når det gjelder anlegget som skal inneholde tre batterier, lastfordelingsramme og kran, er vi uenig i kommunens vurdering. VGD mener at et overordnet premiss for nye tiltak ligger i områdeplanens bestemmelser om generelt kvalitetskrav for tiltak i planområdet (2.1) , § 12-7 nr. 4, og vurderer
tiltaket til å være i strid med disse bestemmelsene: «Nye tiltak innenfor området kan bare tillates dersom de ikke bidrar til forringelse eller tap av eksisterende bevaringsverdig arkitektoniske kvaliteter, opplevelsesverdier, kunnskapsverdier og bruksverdier i kulturmiljøet og på det enkelte kulturminne.»
Dette fordi: Dagens kai brukes mye til rekreasjon. Brygga er vakkert istandsatt med sittebenker, og
man har et flott utsyn utover fjorden. Badehusgata er en del av vår kyststi og blir brukt av svært
mange som vil oppleve det beste med Drøbak.

Hele uttalelsen kan dere lese her.