Follo brannvesen, Frogn kommune og Verneforeningen Gamle Drøbak, med Arne Bødtker og Jan-Kåre Øien samlet til møtet rundt oppfølging av brannsikringsplan. Foto: Eva Tønnessen

 

I dag var Verneforeningen Gamle Drøbak, Frogn kommune og brannvesenet i Follo samlet til nytt møte for å diskutere oppfølging av den nylig vedtatte brannsikringsplanen for den tette trehusbebyggelsen i Drøbak.

Jan-Kåre Øien og Arne Bødtker utgjør brannvernutvalget i Verneforeningen. Øien er også styremedlem i Verneforeningen.

De to har bidratt godt for at kommunen endelig skulle få en slik plan på plass. De tre partene vil fortsette samarbeidet videre.

Her kan du lese brannsikringsplanen for Frogn kommune som ble vedtatt i kommunestyret i februar.

Innledningsvis står det blant annet i planen:

Drøbak sentrum består i stor grad av tett verneverdig trehusbebyggelse og er av nasjonal verneverdi. Kartleggingen av brannrisiko i gamle Drøbak har avdekket følgende viktige punkter:

• I flere områder er bebyggelsen meget tett og store deler av Drøbak sentrum vil være utsatt for brannsmitte ved oppstatt brann.

• Gatenettet fremstår som trangt, og enkelte gater og områder er ikke lett tilgjengelige for brannvesenets biler og mannskap.

• Enkelte områder i bebyggelsen har begrenset tilgang til brannkummer.

• Brannvannstilgangen i dagens vann-nett kan vise seg å være utilstrekkelig ved en områdebrann.

Og man legger til:

Brannsikringsplanen anbefaler at det bør videre utredes og implementeres aktive, passive og organisatoriske brannsikringstiltak i bebyggelsen for å redusere risiko for, og konsekvens av, områdebrann. Tiltakene kan være for å forebygge, for å varsle og for å begrense og slukke. Det anbefales at det opprettes en tverretatlig arbeidsgruppe med ansvar for videre arbeid med implementering av anbefalte tiltak i brannsikringsplanen. Utforming av handlingsplan for implementering bør igangsettes snarlig.

Arne Bødtker og Jan-Kåre Øien
Arne Bødtker og Jan-Kåre Øien på vei til møte om brannvern med Frogn kommune og Follo brannvesen. Foto: Eva Tønnessen