Falske vinduer

Av Per Willy Færgestad

I de fleste av arkitekturens stilarter er symmetri i fasadens utforming et gjennomgående tema. Elementene i fasaden kan være dører, vinduer, trapper, utbygg, arker, søyler, og så videre. Detaljeringen varierer ofte etter størrelsen på huset. Ofte er også de mest eksponerte fasadene strengere symmetrisk enn bakfasaden.

Noen ganger har det seg slik at man ikke trengte for eksempel vinduets funksjon, men det var viktig for fasadens balanse. Det kunne da bli påmalt falske vinduer som på avstand lett kunne bli oppfattet som ekte. Ofte ble det falske vinduet listet inn helt likt de ved siden, altså med vannbrett over og under, og med slett panel i vindusfeltet. Noen har påspikrede sprosser, men de fleste har malte rammer og sprosser og blanke svartmalte ”glass”.

falske_vinduer

 

 

 

 

 

 

I Drøbak og omegn finnes flere eksempler på dette, innenfor flere stilperioder.

  • Den røde låven ved det gamle apoteket, med fasade mot Bankløkka. Det er to vinduer som er hengslet slik at de kan åpnes ved lufting av rommene innenfor.
  • Jørnsebakken 4, nordveggen. Huset er bygget i 1925 i Jugendstil. Vinduet mot øst er malt på veggen. Det har utenpåliggende vannbrett, belistning og sprosser og ”glassene” har i de siste årene blitt oppmalt i sort .
  • Sogstiveien 43. På Tverkjeglas ”Dukkestuen” er det på østveggen tre stk torams empirevinduer. Sett fra Sogstiveien er det vanskelig å oppdage at det kun er glass i et av seks rammer. Her har også vinduene vannbrett over og under, mens rammer, sprosser og glass er malt på veggene.
  • Badehusgaten 1, sørgavl. I forbindelse med utskifting av panel i 2005 ble det oppdaget et oppmalt vindu mot øst. Rester av gammel panel sto igjen i veggen, som er en del av svalgangen. Brunorange sprosser og rammer og svart glass var malt på veggen og det hadde vært vannbrett over og under.
  • Storgata 10, Telegrafen. I forbindelse med oppussing og fasade- endring i 1984, kom et oppmalt 16 ruters rokokkovindu til syne, helt i sydenden av fasaden mot gaten. Dette falske vinduet satt i en endesval hvor det var ekte vinduer i gavlen mot syd. Dette ble antagelig fjernet i forbindelse med arbeidene. Dette huset er svært gammelt og har antagelig hatt smårutete vinduer i hele fasaden fra starten av, en gang på midten av 1700- tallet.
  • Råkeløkkveien 6, fasade syd mot Osloveiene. I rekken av vinduer var halvparten av det vestre vinduet panelt og svartmalt med grønne sprosser. Årsaken var innvendig rominndeling og funksjon.

Vi kan ikke se bort fra at det også lå økonomiske motiv bak – penger å spare på vinduer med dyrt glass. Sammen med praktiske løsninger har det altså blitt til små rariteter som sjelden lages i dag.