DE GAMLE STIENE.

Historikk:
På 80-tallet tok Torkildsbyen og Ullerud vel initiativ til en kartlegging av stier i Frogn kommune som nedsatte et utvalg til å se på saken: “Utvalget for registrering av stier og turveier i Frogn”. Arbeidet førte ikke til noe konkret.

Verneforeningen foretok en kartlegging av stier i Drøbak og omegn. Dette arbeidet forelå i notats form i 1992. Og ble da sendt Frogn Kommune. Etter sterkt påtrykk fra Verneforeningens side ble det i samarbeid med Frogn Kommune merket 5 stier i 2002.
Stiene i Drøbak ble befart på nytt våren 2012 og sti-beskrivelsene ble oppdatert av Klaus Bareksten.

Stiene innenfor antikvarisk verneområde ble tatt inn i reguleringsplanen av år 2000, og inntegnet på kartet i forbindelse med dette. (Se kartet på vår hjemmeside under verneplan.)

I sitt videre arbeid vil Verneforeningen prioritere arbeidet for å få vernet og merket stiene innenfor antikvarisk verneområde i og med at det er her vi har vårt mandat. Øvrige stier er også viktige og verneforeningen vil sekundært bidra som pådriver for å verne også disse.

I første rekke vil stiene opp fra Vestbyveien, Bråtan og opp til Sogstikollen være blant disse.

Kystkultursti:
Det ville også være ett interessant prosjekt i forbindelse med etableringen av en kystkultursti å bruke så mye som mulig av den gamle Poststien mot Hvitsten, og få koblet sammen stiene som går sydover langs fjorden.

I 2002 ble altså 5 av stiene i verneområdet merket i samarbeid med Frogn kommune. Disse stiene kan leses og sees mer om under:

Merkede stier i verneområdet: Sti 1+2

Merkede stier i verneområdet: Sti 3+5