Æresplakett 2021 ble tildelt Frogn Kommune for samlet

restaurering av Herrebadet i Badeparken.