Verneplakett for 2021 tildelt Edda Gina Krogsvold for utbedring

og revitalisering av uthusbygning i Osloveien 4.