Uttalelse om Biblioteket – Det er ingen skam å snu!

Frogn kommune v/kommunedirektøren Kommunestyret 15.01.2024  Frogn kommune ved kommunedirektøren har med vedtak i kommunestyret 18.12.2023, fått instruksjon å starte en prosess hvor formålet er å selge Torget 6, Drøbak,- i dag i bruk som bibliotek. Kjære politikere: Med dette brevet vil vi understreke at vi forstår alvoret i kommunen vår med tanke på gjeld og […]

Videre til innlegget

Gratis rådgivning for eiere av gamle hus i Viken

Sammen med Akershus bygningsvernsenter, Bygg og Bevar, Fortidsminneforeningen, Murbyen Oslo og Klimaavdelingen i Viken fylkeskommune tilbyr vi gratis rådgivning om energiøkonomisering (ENØK) til eiere og forvaltere av eldre og verneverdige bygg (før ca. 1960). https://www.byggogbevar.no/arkiv/gratis-raadgivning-for-eiere-av-gamle-hus-i-viken

Videre til innlegget

Storgata Drøbak – Utstilling i Galleri Drøbak Kunstnerforum – 7. – 26. oktober 2023

Trudy Mørk Wollbraatens tale ved åpningen av utstillingen gjengis her i sin helhet: STORGATA Storgata var min barndoms gate. Sommertøvete, vintergrå, sliten, med slitte hus, store trær, med noen få biler, og 77-Oslobussen som gikk hver time.  Og på sommeren, alltid – lang, lang kø av bilene som skulle på, eller kom fra – ferja. […]

Videre til innlegget

Kurstilbud høsten 2023

Bli med på kurs i høst! Kurs i vindusrestaurering for huseiere – Follo https://www.byggogbevar.no/hva-skjer/2023/kurs-i-vindusrestaurering-for-huseiere-1   Kurs i materialvalg og kledning – for huseiere og håndverkere – Storo https://www.byggogbevar.no/hva-skjer/2023/kurs-i-materialvalg-og-kledning-for-huseiere-og-haandverkere   Vindusrestaurering for huseiere – Nesbru/ Hvalstrand https://www.byggogbevar.no/hva-skjer/2023/vindusrestaurering-for-huseiere Materialskolen – Mur og puss på Linderud for rådgivere, arkitekter og håndverkere https://www.byggogbevar.no/hva-skjer/2023/materialskolen

Videre til innlegget