Årsmøtet i 2024 vil bli avholdt tirsdag 19. mars kl. 19:00 på Hospitalet.
 
Dagsorden:
 1. Valg av møteleder
 2. Valg av 2 referenter
 3. Valg av 2 protokollunderskrivere
 4. Valg av 2 stemmetellere
 5. Styrets beretning 2023
 6. Regnskap 2023 – revidert av revisor
 7. Innkomne forslag
 8. Simonsen-fondet
 9. Virksomhetsplan for 2024
 10. Budsjett for 2024
 11. Valg
Forslag som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende senest tirsdag 5. mars. Sendes til post@verneforeningen.no