Tirsdag kveld kunne Verneforeningen igjen holde sitt årsmøte i ærverdige Hospitalet i Drøbak. Nytt styre kom på plass, ny leder, nytt æresmedlem og en ny støtteordning.

Årsmøtet valgte Eva Tønnessen til leder av foreningen. Hun har sittet ett år som styremedlem og overtar etter Anne Schäffer.

Tønnessen er journalist med 40 års fartstid bak seg og har bodd i Drøbak siden 1993. Med seg har hun fått et kompetent og spennende styre.

–Jeg gleder meg til å ta fatt på dette arbeidet. Verneforeningen må bli flinkere til å snakke med både medlemmene sine og folk som bor i Drøbak og Frogn. Rett og slett bli mer utadvendt. Vi må også bli flinkere til å nå folk i alle aldre. Årsmøtet ga oss mange gode tilbakemeldinger og innspill på hvordan vi kan forbedre vårt kommunikasjonsarbeid, sier Tønnessen.

Nesten hele det nye styret samlet på ett brett (bak fra venstre): Reidar Barfod Schüller, Sylvi Ofstad Samstag, Jan-Kåre Øien, Hilde Grevskott larsen, Tone Holte og Oda Bahr Lurås. (Foran fra venstre) Anna Haug, Anne Gulliksen og Eva Tønnessen. Jon Bekkevold var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: Trudy Mørk Wollbraaten

Mange nye i styret

Som nestleder ble Sylvi Ofstad Samstag valgt. Samstag har vært en profilert politiker og kommunestyrerepresentant for SV i 12 år. Hun har vært informasjonssjef i planavdelingen i Miljødepartementet i mange år, har arbeidet med byggesaker i kommunen, både i og utenfor Hovedutvalget for Miljø, plan og byggesaker, og, ikke minst, erfaring fra styret i Verneforeningen fra 1992 – 1994.

Tone Holte er et nytt styremedlem Holte jobber med formidling gjennom historiefortelling, musikk, teater og folkloristikk, og jobber for tida som frilans skuespiller, sanger, forteller, faglitterær forfatter, dramatiker og formidler.

Oda Bhar Lurås er også nytt styremedlem. Hun er fagansvarlig for kulturarv i Kulturtanken, etaten som forvalter kultur for barn og unge på nasjonalt nivå, deriblant Den kulturelle skolesekken (DKS). Hun er utdannet kunst- og arkitekturhistoriker, og har tidligere jobbet i femten år som kunstkritiker, kulturjournalist og redaktør, blant annet i Morgenbladet, Dagsavisen og Periskop.

Tre nye varaer

Verneforeningen har også fått tre nye vararepresentanter. Den ene er Hilde Grevskott Larsen. Hun er utdannet arkitekt og med 12 års erfaring med byggesaksbehandling med ansvar for Antikvarisk spesialområde for Drøbak. Grevskott Larsen har siden 2008 jobbet i Direktoratet for byggkvalitet, som er et direktorat under Kommunal og distriktsdepartementet.

Den andre nye varaen er Anna Haug som er professor emeritus i ernæring ved NMBU. Haug bor i Gulliksbakken 1 i et hus fra omkring 1850. Skriver i sin biografi at hun har bodd i Drøbak i 30 år og at hun er svært glad i stedet.

Den tredje varaen er Jon Bekkevold, født og oppvokst i Drøbak, ingeniør med lang erfaring innen bygg og elektro. Han er en ærfaren kommunestyrepolitiker i Frogn.

–Som jeg har sagt tidligere: Glede, interesse og entusiasme er de beste forutsetningene for å sitte i styret i Verneforeningen sa leder av valgkomiteen, Bror Gevelt, da han presenterte det nye styret på årsmøtet.

–Bruk penger som fulle sjøfolk

Han la til at i det nye styret har vi personer med erfaring fra organisasjonsarbeid og ledelse, fra byråkratisk og politisk arbeid, fra akademia, journalistikk og fra kunst og kultur.

–Altså, styret har usedvanlig gode forutsetninger for å engasjere seg i hele spekteret av Verneforeningens formål; fra byggesak til utadvendt virksomhet. Når det gjelder byggesaker, Liv Lund Nygaard har gjort en formidabel innsats både i teknisk utvalg generelt og med hensyn til å opplyse styrets representanter om reguleringsbestemmelser og saksgang. Dette må dere bygge videre på, oppfordret Gevelt.

–Når det utadvendt virksomhet er det særdeles viktig for hardt tiltrengt rekruttering.

Husk! Foreningen er steinrik. Det er ikke noe mål i seg selv å ha masse penger på bok.

Bruk penger som fulle sjøfolk og dere har alle forutsetninger for å lykkes, avsluttet Gevelt.

Nytt æresmedlem

På årsmøtet overrasket den avtroppende lederen, Anne Schäffer, en rørt Eva Mellquist, ved å utnevne henne til æresmedlem i Verneforeningen Gamle Drøbak.
Eva Mellquist er en verneforening i seg selv, sa Schäffer og pekte på at Mellqvist har hatt flere gamle hus i Drøbak i sitt eie, som hun har tatt svært godt vare på. Kroneksempelet er huset der hun selv bor, Oberst Eriksens gamle residens i Seimbakken 14. Her tar hun imot mange interesserte besøkende og viser dem rundt i oberstens hus og den nydelig opparbeidede hagen.
Eva Mellquist var sentral da foreningene Drøbak kunstforening, Verneforeningen Gamle Drøbak og Drøbak vel fikk leiekontrakt med kommunen om Varmbadet, og slik fikk de bevart huset slik det er i dag. I dag er det kunstforeningen og Verneforeningen som disponerer huset.
Mellquist har også arbeidet for at en arv på 1, 8 millioner etter hennes avdøde mann Gunnar Simonsen, nå er tilgjengeliggjort i form av et fond Verneforeningen skal disponere til det beste for gamle Drøbak.

Nytt støttetiltak

Årsmøtet sluttet seg i all hovedsak til de retningslinjer styret hadde fått utarbeidet for et fond som skal bære Gunnar Simonsen og Eva Mellquist sitt navn.

De har testamenterte 1,8 millioner kroner som verneforeningen skal fordele og disponere til vernesaken i Drøbak.

Formålet med fondet er å stimulere til vern av gamle Drøbak – i tråd med Verneforeningens formålsparagraf og områdeplanen (gjeldende områderegulering for Gamle Drøbak).

Tiltak som blir vurdert formålstjenlig vil kunne få tildelt økonomisk støtte fra fondets midler når tiltaket er gjennomført.

Styret skal i etterkant av årsmøtet finpusse retningslinjer for tildeling, og første utlysningsrunde for midler sparkes i gang høsten 2024.

Fondet kan definitivt bidra til at Verneforeningen åpner opp sitt arbeid og kommer i bedre dialog med innbyggerne innenfor vernesonen.

Takket for seg!

Hele fem styremedlemmer og varaer takket for seg ved dette årsmøtet, og de fikk alle overlevert en hilsen fra Verneforeningen på slutten av årsmøtet.

Det var leder Anne Schäffer, og nestleder Ruth Kjærsti Raanaas, og styremedlem Liv Lund Nygaard, samt varaene Morten Tvedt og Trygve Nyland Jensen.

***

Nytt æresmedlem: Eva Mellquist fikk på årsmøtet vite at hun er nytt æresmedlem i verneforeningen Gamle Drøbak. Anne Schäffer kom med nyheten og overrakte et synlig bevis. Foto: Eva Tønnessen

Ble takket av: Avtroppende leder Anne Schäffer ble takket av av påtroppende leder, Eva Tønnessen. Foto: Jan Kåre Øien

 

 

 

 

 

Fem sa takk for seg: En av disse var Trygve Nyland Jensen. Her får han blomster av påtroppende leder Eva Tønnessen. Foto: Jan-Kåre Øien