Sammen med Akershus bygningsvernsenter, Bygg og Bevar, Fortidsminneforeningen, Murbyen Oslo og Klimaavdelingen i Viken fylkeskommune tilbyr vi gratis rådgivning om energiøkonomisering (ENØK) til eiere og forvaltere av eldre og verneverdige bygg (før ca. 1960).

https://www.byggogbevar.no/arkiv/gratis-raadgivning-for-eiere-av-gamle-hus-i-viken