Våtere, villere klima. Hva gjør vi med overvann i gammel bebyggelse i bratt terreng?

 

 

 

Innledninger og paneldebatt.

Sted: SMIA

Tid: Mandag 22. Januar 2024.

Kl.: 19.00 – 21.00

Hva skjer når vi bygger nytt, fjerner trær og busker, endrer landskap og asfalterer veier og innkjørsler. Hvor tar de gamle bekkefarene veien? Hvor skal vi gjøre av vannet?

Problemstillingen rundt overvann i et stadig villere og våtere klima berører mange. I Drøbak med sine drøye bakker og gammel bebyggelse er det et stadig større problem.

Verneforeningen Gamle Drøbak har invitert en rekke fagfolk til å fortelle om utfordringer og løsninger når avløpssystemene ikke kan ta unna vannet, og om hva som skjedde med de gamle bekkefarene?

Line Rosef og Ingrid Ødegård fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) ser på naturbaserte løsninger og overvannshåndtering.

Øystein Giertsen i Frognmarkas venner og Frogn historielag forteller om gamle bekker- som er blitt dagens rørsystem.

Cecilie Foss og Balal Ashfaq fra Frogn kommune informerer om håndtering av overvann i kommunen vår.

Det blir paneldebatt: Hvordan løser vi overvannsproblematikken i Frogn kommune?

Arrangementet er gratis.

Ta med naboen og kom!

Velkommen!

 Arr:: Verneforeningen Gamle Drøbak

For mer informasjon kontakt leder Anne Schäffer, mobil: 911 31 125, eller nestleder Ruth Kjærsti Raanaas, mobil: 412 36 314

Hele pressemeldingen kan også leses her.

Og følg gjerne på Facebook