VERNEPLAKETTEN FOR 2002

TILDELES EIER AV

CARLSEBAKKEN 3

2002 Carlsebakken 3
2002 Carlsebakken 3

Eiere av Carlsebakken 3 er Anton G. Johansen og Unni Tomter Johansen. Siden 1908 har eiendommen vært i samme families eie, og eiendommen bebos nå av 3., 4. og 5. generasjon.

Bebyggelsen på eiendommen bestod opprinnelig av et bolighus og en sjøbod. I 1912 ble bygningene sammenbygd til et statelig herskapshus i nyempire-stil. Bygningen har mot sjøsiden en tilnærmet symmetrisk fasade, med glassveranda i to etasjer. Ved ombyggingen ble det delvis gjenbrukt gammelt panel i fasaden. Huset har dessuten original, glassert takstein, og bygningen har originale vinduer fra 1912, med gammelt glass.

I alle år bar bygningen vært jevnlig og forbilledlig vedlikeholdt, uten vesentlige ombygginger, noe som er svært sjeldent for et savidt gammelt hus. Det framstår derfor i dag omtrent som for 90 år siden og er et viktig og markert trekk i bybildet ved havna.

Eiendommen har tidligere også omfattet lastetomta mot fjorden, og det har vært drevet salg av koks og kull, trelast og andre bygningsartikler. Omkring 1970 var det slutt på denne virksomheten, og området mot sjøen huser nå blant annet Drøbak Akvarium. På grunn av tidligere handelsvirksomhet og trafikk ble boligens forhage mot Havnegata fjemet. Siden trafikkbildet nå er annerledes, kunne eiendommen tjene på å få gjenskapt hagen mot Havnegata. Skulle vi trekke fram en annen detalj, er det at teakdørene enten burde males eller skiftes ut med en annen, mer tidstypisk dørtype. Dette er likevel detaIjer, og Carlsebakken 3 er en verdig vinner av årets verneplakett.

3. mars 2003

Kari-Anne Slettjord – Ivar Gudmundsen