DSCN3495

 

VERNEPLAKETT FOR ÅR 2OOO

tildeles
eierne av Råkeløkkveien 6,
Greta Lehmann Johansen og Gunnar Johansen

Eiendommen er beliggende på Råkeløkka og består av hovedhus og sidebygning. Midtre deler av hovedhuset er antagelig fra slutten av 1700-tallet. Huset ble forlenget mot øst og vest i 1850-årene, og fikk da dagens form. Hovedhuset gjennomgikk i 1997 og 1998 en meget omfattende restaurering/rehabilitering. Da ble også tilbygget mot vest satt opp. Svært mye av de originale paneler, både utvendig og innvendig er tatt ned og gjenbrukt.

Det håndverksmessige arbeidet er av meget høy kvalitet.

Anlegget fremstår i dag med bygninger og hageanlegg. som helhetlig og forbilledlig. Fargevalget er harmonisk. Takene fikk for mange år siden sort sementstein, prikken over i-en vil derfor komme når bygningene en gang i fremtiden får rød teglstein på taket.

Drøbak februar 2001
Verneforeningen Gamle Drøbak

Plakettkomitéen

Denne plaketten var ukjent for dagens styre i Verneforeningen, siden informasjonen for året 2000 manglet i protokollen. Vi var derfor glade da vi fikk opplyst fra dagens eier, Gunnar Johansen, at eiendommen fikk plaketten for år 2000. Tildelingsbrevet fikk vi senere fra eierne. Det står i sin helhet ovenfor. I tillegg siterer vi fra Bernhard Magnussens bok “Drøbak fra nord til syd”: “På eiendommen er det to hus. Det gule med fasaden og haven vendt mot Osloveien og det røde som kan minne om en låve, som kanskje i sin tid tjente som vognstall og andre ytre bekvemmeligheter. I huset er det nå innredet leielighet. Våningshuset er 15 meter langt og 7, 5 meter bredt, oppført i 1 1/2 etasje i laftet tømmer med liggende utvendig panel. Taket har svai. Byggeåret kan være like før 1800”.