VERNEPLAKETTEN 1999

tildeles Kroketønna 10,

Eiere: Kari Aamodt og Erik Rinde Olsen.

1999 Kroketønna 10
1999 Kroketønna 10

Boligeiendommen, som har vært i familiens eie siden 1876, har gjennomgått en tilnærmet fullstendig rehabilitering. Huset er i utgangspunktet antakelig fra begynnelsen av 1800- tallet, og har dannet utgangspunkt for en nennsom utvikling av eiendommen. Det nye takløftet er godt proporsjonert. Trapp og dør fra gaten er sammen med steinmurer og gjerder med på å skape en god helhet. Gårdsrommet er utvidet, uthuset er gjenskapt og eieren har ikke falt for fristelsen til å presse inn en bilplass i gården. Resultaet er et positivt tilskudd til et meget viktig gatemiljø, som leder opp fra og ned til havnen.

Plakettkomiteen
Drøbak, 11/3-2000

V/Kristin G. Bjerke

 

 

VERNEPLAKETTEN 1999

tildeles Baybakken 2,
Eiere: Hege Jensen og Espen Enerhaugen.

1999 Baybakken 2
1999 Baybakken 2

Eiendommen besto av en eldre langstrakt bygning i laftet tømmer med en påbygget 2. etasje i 1900- talls Sveitserstil. Den var meget forfallen, og det ble søkt rivetillatelse i 1988. Eier kjøpte eiendommen i 1998, og har oppført et tilbygg i bakkant som har gitt nødvendig plass til sanitærrom og soverom. Dette krevde omfattende entreprenørmessige tiltak, hvor b.la bakveggen ble fjernet og taket stemplet opp, mens maskiner kom inn under og bak. Dette har gitt et meget bruksvennlig hus, uten at man har falt for fristelsen å løfte taket over høyden til det opprinnelige huset. Eieren har utført store deler av arbeidet selv.

Gjennomgående er hele rehabiliteringen gjennomført på en meget god måte, og prosjektet har gitt området et viktig miljømessig løft, som kan vise seg å være av betydning for det videre vernearbeidet i Drøbak.

Plakettkomiteen
Drøbak, 11/3-2000

V/Kristin G. Bjerke