Verneplaketten for 2005

tildeles NIELS CARLSENS GATE 26

Eier: Tove og Tom Johansen

 

2005 Niels Carlsen gt.26
2005 Niels Carlsen gt.26

Huset er bygd ca 1927 som en av fem hvite villaer i Niels Carlsens gate 22-30 i en rekke mot badeparken. Nr 22, 24 og 26 ble oppført med mansardtak, i empirestil med noen jugend detaljer.
Huset ble bygget for skolemester Vangensten og frue, tidligere gift med grosserer Schanke.Rundt 1942 kjøpte rutebileier Johs. Treider huset. Derav fikk huset navnet “Treiderhuset”, et navn som brukes av mange eldre innbyggere i Drøbak.
Da familien Johansen kjøpte huset i 1994, hadde det stått tomt i flere år og var i tilsynelatende dårlig stand. Men huset viste seg å være i mye bedre stand enn først antatt. Bortsett fra dårlige vinduer, utett tak og sliten ytterfasade var det bare ubetydelige råteskader på huset. Det var bygd med førsteklasses materialer fra bunn til tak, med blant annet en meter tykk gråsteinsmur og veldig bra ytterpanel i furu.

Eieren har siden huset ble kjøpt, kontinuerlig restaurert det med tanke på å bevare det slik det var oppført. Taket er tettet, og den gamle taksteinen, Holstadstein, med første sortering mot veien og andre sortering mot parken, er lagt tilbake! Vinduene er restaurert ved å ta ut de gamle glassene, bytte ut deler av rammene for så å sette de gamle glassene tilbake i rammene. Takrennene er byttet, men nye er laget lik de originale i firkantprofil. Det er satt inn ny ytterdør i gammel stil og bygd garasje tilpasset det gamle huset.

Huset er restaurert på en forbilledlig måte, og ved stor egeninnsats har eieren gjort huset til en fullverdig bolig.

 Februar 2006

Kari-Anne Slettjord – Ivar Gudmundsen – Ivar Andreas Høivik

Verneplaketten for 2005

tildeles

Finnes vei 1. Eier: Arild og Susanne Andersen

2005 Finnes vei 1
2005 Finnes vei 1

Her mangler dessverre teksten med begrunnelsen for tildelingen

Februar 2006

Kari-Anne Slettjord – Ivar Gudmundsen – Ivar Andreas Høivik