VERNEPLAKETTEN FOR 2004

Gnr 86 Bnr 286, Osloveien 7,
Eier: Svend Thorbjørnsen

2004 Drøbak mek.verksted
2004 Drøbak mek.verksted

Eiendommen har hatt flere eiere gjennom årene:
fra 1879: Smedmester Anton J.Christoffersen
fra 1918: Maskinist Thorvald Thorgersen
fra 1948: Rørleggermester Erik Thorbjørnsen
fra 1991: Rørleggermester Svend Thorbjørnsen

Bygningen var opprinnelig en enetasjes smie. Toppetasjen ble påbygd i år 1900. Alle eiere har drevet i rørleggerfaget, smedfaget og mekanikk/maskinfaget. Smed Christoffersen lagde blant annet totaks bensinmotorer. Erik Thorbjørnsen hadde 6-8 mann i arbeid. I dag er det 2 mann som driver rørleggerbedrift og smie, og de lager blant annet rundtjernsrekkverk.

Selve bygningen står i dag omtrent som for 100 år siden, med bare mindre tilpasninger til nye tider. Bygningen ligger dessuten i et miljø med eldre bebyggelse, som også omfatter Drøbaks gamle brannstasjon og byens gamle fengsel. Sammen utgjør de et spesielt kulturhistorisk miljø, og i den godt bevarte bygningen driver man fremdeles gammelt, realt håndverk. Denne virksomheten har også betydning for bevaring av miljøet i Drøbak.

Februar 2005

Kari-Anne Slettjord – Ivar Gudmundsen – Ivar Andreas Høivik

 

 

Verneplaketten for 2004

Gnr 86 Bnr 547, Osloveien 30,

Eier: Anne M. Riis og Morten Tvedt.

2004 Osloveien 30

Huset ligger på en bergknaus i utkanten av Drøbak sentrum og var opprinnelig bygd i 1957. 1 1997 ble det prosjektert og gjennomført en omfattende ombygging av huset.

Arkitekt for prosjektet: Sivilarkitekt MNAL Stein Halvorsen.
Byggherrer, daværende og nåværende eiere: Anne M. Riis og Morten Tvedt.

Fylkeskultursjefen ga i brev av 3. februar 1997 følgende vurderinger av byggeprosjektet:
“Det bestående hus er oppført rundt midten av dette århundre. Det er et enkelt kvadratisk hus i en etasje med høy sokkeletasje. Vi vil ikke tilegne huset noen bevaringsverdi. Det fremlagte materialet viser et gjennomarbeidet prosjekt, hvor tilpasning bade til eksisterende bygningsmasse og terreng er tilfredsstillende utført. Fylkeskultursjefen et positiv til prosjektet.»
Juryen slutter seg til denne vurderingen og vil dessuten føye til : Dette et ett av de sjeldne tilfeller der man gjennom en ombygging og utvidelse av et eldre hus til et moderne formspråk har maktet à skape et spennende hus, som dessuten glir godt inn i det eldre bygningsmiljøet.

Kari-Anne Slettjord – Ivar Gudmundsen – Ivar Andreas Høivik