VERNEPLAKETTEN FOR 2001

TILDELES EIER AV

STORGATA 12

2001 Storgata 12
2001 Storgata 12

Huset ligger meget eksponert i gatelivet i Storgata, og hadde fram til 1954 et stort 2 etasjes hus helt inn til seg mot syd. Det arkitektoniske preget med markert svai i taket, har huset fra siste halvdel av 1700-tallet, men huset har et eldre grunnplan. Huset er laftet i en etasje pluss loft og har gammel intakt profilert lektepanel mot gaten og delvis i nordgavlen. Interessant er også den vakre inngangsportalen, mcd fabrikkens navn over døren.

Dagens eiere, Vimpelfabrikken A/S, kjøpte eiendommen i 1968. I forbindelse med et nytt fabrikkbygg bak huset i 1974, krevde Frogn Kommune at det gamle huset måtte rives for å gi parkeringsplaser. Huset fikk heldigvis lov til å stå, etter stor innsats fra eier, Verneforeningen og befolkningen.

Huset er en miljøperle i Drøbak, og har alltid vært godt vedlikeholdt. Det skjermer for en stor og litt trist fabrikkfasade som derfor gjør lite av seg.

De gamle husfasadene mot Storgata er svært viktige for helhetsinntrykket i gate1øpet.

Februar 2002
Verneforeningen Gamle Drøbak

Per- Willy Færgestad