Verneplaketten for 1998

er tildelt
Enebolig i Osloveien 31

1998 Osloveien 31
1998 Osloveien 31

Eiendommen er bebygd med en enebolig, opprinnelig fra 1891, med senere tilføyelser, samt uthus. Eier er Gert Olsen.

Eiendommen ligger ved «inngangsporten» til Drøbak. Den er godt synlig og tåler å synes. Den er bebygd med et sjarmerende bygningskompleks, enkelt og liketil. Bebyggelsen har stilelementer fra ulike perioder, men danner likevel en helhet med bolig, uthus, terrasseringer og gjerder. Hovedbygningen i 1 1/2 etasje har arker på taket, stor innebygd glassveranda mot sjøen og utsikten og overbygd passasje langs fjellveggen på baksiden. Ved god materialbruk og godt fargevalg – hovedfargen er rød – er den et godt eksempel på hvordan man kan ta vare på og utvikle videre små hus i Drøbak. Bebyggelsen er dessuten godt innpasset i terrenget på en bratt og smal tomt. Terrenget er godt utnyttet uten at det er blitt sprengt «i stykker», slik man ofte opplever det ved nyere byggeprosjekt.

Eieren har arbeidet med rehabilitering siden 1983, og i stor grad utført arbeidet gjennom egeninnsats.

Husets beliggenhet er viktig. Det markerer et «Velkommen til Drøbak» og viser den gamle bybebyggelsens beskjedne målestokk.

Mars 1999

Ivar Odmundsen – Per-Willy Færgestad

 

Verneplaketten for 1998

er tildelt:
Råkeløkkveien 12 – Råkeløkka Borettslag

1998 Råkeløkkveien 12
1998 Råkeløkkveien 12

Boligblokk på en liten tomt, tegnet av arkitekt Stein A. Carlsen for Odin Bygg. Bygningen sto ferdig i 1995. Det er en boligblokk bygd i sterkt skranende terreng, med to etasjer på oversiden og fire på nedsiden. Den inneholder 16 leiligheter, i det vesentlige beregnet på eldre folk fra Frogn.

Boligblokken er et godt eksempel på innpassing av et stort bygningsvolum i et miljø som ellers er preget av småhus. Dette store volumet er blitt brutt ned ved fasadeinndeling, ulike vinkler i fasadene, ekstra tilbygg på søndre gavlvegg, arker, balkonger, svalganger og heistårn. Også takformen – kombinasjoner av saltak og valmtak, tekket med rød tegl, og trematerialer veggene som er grå og hvite, bidrar til at den store bygningen glir godt inn i miljøet på en ellers vanskelig tomt. Samtidig er ikke bygningen i detaljene en kopi av eldre bebyggelse, men viser tydelig at den er bygd i vår tid.

Boligblokka ligger nær Drobak torg, og det er positivt med fortetting med boliger i sentrale omrader av Drobak, noe som bidrar til å opprettholde et levende sentrum.

 

Mars 1999
0
/
Per-Willy Færgestad