VERNEPLAKETTEN FOR 2006

Havnebakken 5

Eier: Unni og Remi Degerdal Madsen

2006 Havnebakken 5
2006 Havnebakken 5

Eierne kjøpte Havnebakken 5 sommeren 2005. Samme høst startet arbeidet med å føre huset tilbake til dets opprinnelige utseende. Et fotografi tatt rundt 1900 som de fikk fra den gamle eieren, foto fra Verneforeningens arkiv samt gjenværende originale detaljer utgjorde grunnlaget for tilbakeføringen. Først vinteren 2006 kunne ekteparet Degerdal Madsen endelig flytte inn.
Bolighuset er i dag en blanding av empirestil, sveitserstil og klassisisme, og bærer preg av brytningstiden 1870 til 1900. Deler av første etasje er fra slutten av 1700-tallet, mens den øvrige laftete delen er fra tiden 1820-1860. En del av tilbakeføringen har bestått i å restaurere to store og fore små originalvinduer samt skifte ut en del vinduer med krysspostvinduer i gamle stil.

 

VERNEPLAKETTEN FOR 2006

Wilhelmsbakken 8

Eier: Thrond og Randi Roxrud

2006 Wilhelmsbakken 8
2006 Wilhelmsbakken 8

Wilhelmsbakken 8, et hus som først kom inn i verneplanen for Drøbak i 2000. Bolighuset er preget av klassisisme. Det ble bygd av byggmester Torkildsen som bygde flere hus i samme område omkring 1820. Navnet Torkildsbyen stammer fra ham. Randi Roxrud er fjerde generasjons eiere av det staselige bolighuset i Wilhelmsbakken.
Bolighuset og uthuset danner en harmonisk helhet i det skrånende terrenget, og er et godt eksempel på hvordan jevnt vedlikehold av bygninger gir et økonomisk rimelig og dessuten godt resultat, heter det i juryens begrunnelse.
Uthuset har flere lekterpaneltyper og gamle glass, noe fra 1700-tallet og noe fra 1800-tallet. Det har også morsomme, gamle dører som var typisk på slutten av 1700-tallet og begynnelsen på 1800-tallet.

Februar 2007
Kari-Anne Slettjord – Ivar Gudmundsen – Ivar Andreas Høivik

(Tekst delvis hentet fra Østlandets blad 15/2-2007)