VERNEPLAKETTEN FOR 1997

tildeles eier av

Sorensskriver Ellefsens vei 13

1997 S.Ellefsens vei 13
1997 S.Ellefsens vei 13

Eiere: Aina Haug og Nils Fr. Ruud Schønsby. Eiendommen med 2 etasjers enebolig, bygget av kulemur i betong i 1917. Huset har jugendpreg i vinduene og hovedform, med tilbygg med avskårne hjørner, og med valmet tak over hoveddel og tilbygg.

Eiendommen har i de siste årene gjennomgått en omfattende rehabilitering, som omfatter nytt trappehus til hovedbygningen, garasje i samme stil, og ellers istandsetting av eiendommens uteareal.

Eiendommen fremstår som en helhet, med god utnyttelse av det bratte utearealet, bl.a. med uteareal/takterasse over garasjen. Trappehuset tar opp i seg de samme stilelementer som den gamle bygningen har, samtidig som det er blitt en spennende kontrast mellom det vertikale trappehuset og det horisontale preget i hovedbyggningens veranda og brystning.

Byggningstypen og anlegget er sjeldent i Drøbak-sammenheng og gir en berikende kontrast til det øvrige bygningsmiljøet, gjennom form, materialbruk og farger. Eierne tildeles verneplaketten for å ha bevart anleggets opprinnelige preg og samtidig tilført det nye kvaliteter.

Februar 1998

Kari-Anne Slettjord – Erik Aas jr. – Ivar Gudmundsen

VERNEPLAKETTEN FOR 1997

tildeles eier av

Niels Carlsens gt. 39

1997 NC gt. 39
1997 NC gt. 39

Eier: Bernhard Magnussen. Hvitmalt 1 1/2 etasjes bolighus i tre i sin sveitserstil, beliggende i skrånende terreng med hovedfasade mot Parrstranda og fjorden.

Det stilmessige hovedpreget kommer til uttrykk i den brede, hvilende byggningskroppen med slakk takvinkel, markerte takutstikk og “fylte” gavltopper. En rekke andre stil- og formtrekk slutter seg til hovedpreget på en diskret og gjennomtenkt måte: Variert murverk og tegldetaljer i kjelleretasjen, klassiserende buer i veranda-brystningen og tilløp til jugend i vinduene. Fasadene er symmetrisk og bevist komponerte.

Huset markerer seg fordelaktig i bybildet, og på nært hold trer detaljene frem i en fint balansert helhet.

Eieren tildeles verneplaketten som anerkjennelse for et godt gjennomført vedlikehold som som har ivaretatt husets kvaliteter på en utmerket måte.

 

Februar 1998

Kari-Anne Slettjord – Erik Aas jr. – Ivar Gudmundsen