Villa Parr 1

En attraksjon for vår by, skrev Akershus Amtstidende i en reportasje i 1920. Det samme kan vi si i dag - og nå gjelder det så vel den restaurerte bygningen som Parrsletta og Parr-stranda. En av de lykkeligste beslutninger Drøbak bystyre tok, var da man 1 1956 kjøpte hele Parr-eiendommen og la den ut som friareale - i direkte forlengelse av Badeparkcn. Og dermed sikret byen et av de vakreste friluftsområder langs Oslofjordcn - 321 meter strandlinje!

Videre til innlegget

Drøbak gamle prestegård

Follo Museum ligger på en del av det som en gang var gården Seiersten. Gården var trolig fra vikingtiden. Den hadde en fin beliggenhet sørvest for Søndre Belsjø. Husene lå på høyden ved den gamle hovedveien fra sjøen, nærmere en halv kilometer nord for dagens ungdomsskole på Seiersten. En vakker bjerkelund førte opp til hovedbygningen på gården.

Videre til innlegget

Skanckegården

På 1860-tallet hadde Martin Skancke sluttet som kontorsjef hos kjøpmann Graah i Kristiania og startet forretning i Drøbak sammen medsin bror Johan. Broren bodde da i Drøbak, hvor han en tid hadde vært handelsbetjent hos kjøpmann Herføl. Sammen etablerte de en velassortert skipsprovisjonsforretning med tanke på de mange seilskuter som hadde tilknytning til Drøbak

Videre til innlegget