STORGATEN 1

Storgaten 1Postkortet viser det fornemme huset som konsul Parr Samuelsen hadde ved torget. Bygningen ble oppført først på1800-tallet. Den har gjennom årenes løp vært benyttet til mange forskjellige formål, blant annet rommet den Reenskaug Hotel i mange år. Senere ble den brukt til middelskole og realskole. Den kommunale administrasjonen har også hatt kontor her.

På vestsiden av huset var det i gamle dager veranda og hage. Verandaen ble flyttet og satt opp på sørsiden av Reenskaug Hotel da hotellet ble flyttet til Storgaten 32, hvor det er i dag. Ned langs Storgaten kom det to murbygninger, Drøbak kino i 1934 og Frelsesarmeen i 1912. Tidligere holdt Drøbak Boligbyggelag til i første etasje, og inntil nylig hadde Drøbak øre-nese-hals lokaler i andre etasje. Det er to leiligheter på loftet. Nå holder blant annet Bunad Rosen til i denne bygningen.

Mot Storgaten har inngangsdøren en praktfull omramning i empirestil fra ca. 1800‒1810. De originale dørbladene står i dag meget vakre i nabohuset, i Fiskerkroken 7. En nesten lik dør med omramning finnes på biblioteket, mot torget.

Tekst: Per-Willy Færgestad og Jan-Kåre Øien. Bernhard Magnussen bidro
til teksten i Drøbakskalenderen 1999 – publisert i Pensjonistnytt 3-2014.
Verneforeningen Gamle Drøbak
Foto fra Drøbakskalenderen 1999