Sørbyhuset i Storgata

SørbyhusetBildet er tatt fra Storgata 21 og nordover. På bildet ser vi blant annet Anna Abrahamsen i sort kåpe, Margot Abrahamsen (senere gift Frølich) med stor hatt og Eva Abrahamsen sittende til høyre. Sørbyhuset har sitt navn etter Ragnhild Aagot Sørbye, født ca.1885, som eide Holstad-gården ved de nærmeste grav haugene på Åsveien. Etter at hun ble enke, solgte hun Holstad til G. A. Ruud i 1917. Året etter solgte G. A. Ruud gården til Carl Aas, som igjen solgte den til familien Wold i 1920. Fru Sørbye kjøpte huset i Storgata for pengene hun hadde fått for Holstad-gården. Her drev hun kafé og utleie.

Tidlig i 1930-årene ble eiendommen kjøpt av et aksjeselskap som var en sammenslutning av bønder i distriktet. Omkring 1933 ble Drøbak Meieri bygd i Sørbyhusets hage (i høyre billedkant). Ved siden av allsidig meieridrift var det også et potetkokeri, hvor småpoteter ble kokt til grisemat.

I slutten av 1950-årene opprettet meieriet fryseboksersom folk kunne leie. Dette varmeget populært og en ny måte å konservere matvarer på. Det var også andre som hadde frysebokser til leie, og dette var vanlig til slutten av 1960-tallet, da private frysere etter hvert overtok. Sørbyhuset ble revet i 1968. I dag ligger blomsterbutikken Oasen Hageland på samme sted.

Huset i bakgrunnen på det store bildet, Smed Evensen-gården (Storgata 18), var en stor toetasjers løkkegård som sto med gavlen mot Slakter Abrahamsen, i dag Galleri Havstad. Smed Evensen hadde smien i Lensmannssvingen før smed Belsjø. Gården ble revet omkring 1970 for å gi plass til Bergens Privatbank.Storgaten

 

 

 

 

Tekst: Per-Willy Færgestad – publisert i Pensjonistnytt 1-2013.
Verneforeningen Gamle Drøbak
Foto fra Drøbakskalenderen 2005