Marienlyst Bad på Skiphelle

Marienlyst badStedet eides i sin tid av Ringnes Bryggeri i Oslo, og frem til 1932 var det hotell og restaurant med fullt liv og glade mennesker fra distriktet og fra Oslo. Men i 1932 var det til salgs for 50.000 kr. Prisen ble redusert til 40.000 kr. da eieren fik høre at stedet skulle brukes til noe så sosialt som feriested for underordnede postfunksjonærer.
Fra da av het det Postfunksjonærenes Feriehjem. Adkomst var motorbåt fra Drøbak eller 40 minutters gange. Begge deler var vanskelig for gjester med bagasje for tre uker. Det ble bygget en dampskipsbrygge, og fjordbåtene anløp med sine båter.

Enda bedre ble det etter at biler var blitt mer vanlige. Elle gård avstod grunn gratis til vei, og høsten 1939 ble det innkvartert soldater fra Oscarsborg festning for å arbeide med veibygging. Men dette arbeidet måtte avsluttes 9. april 1940.

D/S Donau lå ved Skiphelle fra januar 1945 til tidlig i 1950-årene. Under en sabotasjeaksjon festet MaxManus og DonauRoy Nilsen en tidsinnstilt mine under vannlinjen mens skipet lå til kai i Oslo. Tanken var at minen skulle gå av i åpent farvann, men på grunn av forsinkelser detonerte den utenfor Drøbak. Den tyske kapteinen rakk dermed å styre skipet på land ved Skiphelle, slik at mye av lasten kunne reddes.

Tidligere tilhørte Skiphellestranden tre gårdbrukere. Høiland på Elle gård hadde den nordlige delen med bukten. Holsen på Røis og Veiteberg på Øre kjøpte den andre delen i 1934, blant annet for å ha plass til tømmer. Men nå er det fristrand helt til feriehjemmet – som er ombygd til et moderne kurs- og feriested, også for allmennheten. Navnet er nå Drøbak Fjordhotell. Det er på 4.500kvm – pluss 18 hytter.

Eieren av Drøbak Fjordhotell har omfattende utbyggingsplaner, noe som blant annet vil kreve helt ny adkomstvei. Hotellet og hyttene er tenkt revet og erstattet med et nybygg på 15.000 kvm med 580 senger, bad, spa og konferanse avdeling. I tillegg planlegges det å bygge 17 hytter og en småbåthavn for opptil 50 båter.
Tekst: Per-Willy Færgestad – publisert i Pensjonistnytt 3-2011.
Verneforeningen Gamle Drøbak
Foto fra Drøbakskalenderen 2000