Holstads pensjonat

Holstad1

 

Villa Parr var en av de vakreste eiendommene ved         Holstad2
Oslofjorden, med hage som strakte seg fra Parr-
stranden til Drøbak kirke. I den store hagen bugnet det av frukttrær. Det var nesten paradisets hage for barnebarna som kom på besøk. Ellers var store deler av området dyrket mark.

Søren Angell Parr (1815–1903)kjøpte eiendommen i 1850. Han så de store mulighetene som denne beliggenheten hadde. Familien Parr kom fra England. De var redere og hadde mange skip i istrafikken, så Søren Angell Parr bygget fire ishus på Parrsletta. Fra veien ovenfor ble det en naturlig høyde for en renne med isblokker rett ned til ishusene. Utenfor lå alle seilskipene som fraktet isen til England. Det ble en stor forretningsvirksomhet som var meget lønnsom fram til like etter 1900.

På det lille bildet ser vi et glimt fra kongebesøket i 1909. Kong Haakon er på vei inn til lunsj i Villa Parr. I forbindelse med kongebesøket var kong Haakon på Oscarsborg og på Håøya. På Håøya besiktiget han kanonstillingene og skrev sitt navn på fjellveggen langs veien opp til øvre batteri. På nesten samme sted skrev kong Oscar 2. også inn sitt navn i 1895. Navnene ble senere hugget inn i fjellet og malt.

Familien Parr hadde avskjedsselskap med hjemmet i Drøbak 12. mai1913. Etter det ble det frøken Holstads pensjonat, som var flott og verdig. Frøken Holstad drev pensjonatet videre i mange år. Senere var det familien Rige som overtok. Sommeren 1947 kom familien Kobbel som gjester for å bo på pensjonatet. Da sto det «Selvskudd utlagt» utenfor på porten. – Uff jeg blir nesten redd, sa datteren Kate. Men den store og mektige Rige tok flott imot dem med ordene: «Velkommen – og Gud bevare Kongen og Rige».

I 1948 overtok familien Kobbel driften av Holstads pensjonat og drev det frem til 1956. Da kjøpte kommunen stedet, og det ble en flott sammenhengende strand med hele Parrstranden og overgang til badeparken.
Hovedhuset er i dag privatbolig. Sidefløyen er revet og erstattet med leiligheter for eldre.
Tekst: Per-Willy Færgestad – publisert i Pensjonistnytt 3-2013.
Verneforeningen Gamle Drøbak
Foto fra Drøbakskalenderen 2000