Badeparken og Varmbadet

 

BadeparkenDette vakre bildet, sett sørover fra steinbryggen ved Parrstranda, er antagelig tatt i 1930-årene. Fotograf er Øivind Bjarne Hansen. Fra venstre kant ser vi det store lagerskuret, «Parrbua», hvor Arnold Skaug og Rolf Rommerud hadde båtbyggeri. Bua ble revet ca. 1960. Videre ser vi Drøbaks Varmbad, bygget i 1902, som var i drift til 1947. Badet tok imot pasienter med blant annet reumatiske lidelser, og det hadde varme saltvannsbad, gytje- og furunålsbad, samt massasje. I perioden 1947‒1977 var det dukkefabrikk i huset.

Neste hus er lyskasterhuset, som var tilknyttet Kirkeberget lyskasterstasjon i Kroketønna(Motormuseet).
Videre ser vi Drøbaks Strømbad, med herrebadet fra1927 nærmest, og lengst bort det første strømbadet ‒ bygget i1900 ‒ som fram til 1927 var bad både for damer og herrer. Av disse husene er det nå bare Varmbadet og deler av herrebadet som står igjen. Varmbadet disponeres i dag av Verneforeningen og Kunstforeningen, og brukes til galleri og kulturhus. Det er fremdeles et yrende badeliv i dette området. Badenymfer

 

Det lille fotografiet er hentet fra Verneforeningen Gamle Drøbaks utstilling om badelivet i gamle dager.

 

 

 
Tekst: Per-Willy Færgestad – publisert i Pensjonistnytt 2-2013.
Verneforeningen Gamle Drøbak
Foto fra Drøbakskalenderen 2012