Plakett for 1990 – Torget 1/Trafo ved Tolboden

VERNEPLAKETTEN FOR 1990 tildeles eier av TORGET 1 Verneplaketten for 1990 tildeles Molle og Rolf Midtgarden. “Torget 1 fikk meget hederlig omtale i 1987. I år ønsker komiteen å gi Verneplaketten for god restaurering for det gode vedlikehold av bygningen og et veltilpasset tilbygg tegnet av arkitekt Borge Bringsværd.” Bygningens størrelse, plassering og fargesetting gjør […]

Videre til innlegget

Plakett for 1989 – “BIOLOGEN” og “TOLDBODEN”

VERNEPLAKETTEN FOR 1989 tildeles eier av “BIOLOGEN” og “TOLDBODEN”                         Verneplaketten for 1989 tildeles Universitetet i Oslo for arbeidet med “Biologen” og “Toldboden”. “Begge bygningene/anleggene er markerte trekk i bybildet og er vedlikeholdt på eksemplarisk vis. I særlig grad gjelder dette “Biologen” som har […]

Videre til innlegget

Plakett for 1988 – Lindtruppbakken2/Husvikveien 13

VERNEPLAKETTEN FOR 1988 tildeles eier av “AASHEIMGÅRDEN” LINDTRUPPBAKKEN 2   Verneplaketten for 1988 tildeles Arne og Genevieve Aasheim, Lindtruppbakken 2. Et bygårds-anlegg med tre hus, hvorav 2 fra 1700-tallet, alle i tre. Både de enkelte hus og anlegget som helhet er meget godt vedlikeholdt og har sin historiske karakter og sitt særpreg i behold. Anlegget […]

Videre til innlegget

Plakett for 1985 – Osloveien 23

VERNEPLAKETTEN FOR 1985 tildeles eier av OSLOVEIEN 23 “Tellebo” Verneplaketten for 1985 tildeles Karin Olsen og Ola Borg for restaureringen av Osloveien 23, “for utmerket behandling av gammelt hus”. Et hus som “alle” mente skulle rives, men som ble rehabilitert og satt tilbake til sin opprinnelige størrelse (+veranda i 2.etg). Tidligere var det bolig i […]

Videre til innlegget

Plakett for 1981-84

De første bronseplakettene ble delt ut i 1982 for året 1981 og gikk da til eiendommene Nordveien 1 og Heer Gård. Før plakettene kom i bruk ble Verneforeningens påskjønnelse gitt i form av brev og “hederlig omtale” så tidlig som i 1976. De huseiere som ønsket det har senere kunnet “bytte inn” disse brev i plaketter. Plaketten er tegnet av Drøbakskunstneren Jan-Kåre Øien og innskriften lyder “Til eieren for den gode behandling av dette hus”. Plaketten er i bronse og støpt hos Brun&Stang i Son.

Videre til innlegget

Plakett for 1975-80

En frittstående “plakett-komite” er Verneforeningen behjelpelig med å vurdere hvilke hus som kan komme i befraktning for påskjønnelse. Medlemmene har variert noe, men i mange år gjorde Erik Aas jr., bygnings- og reguleringssjef i Ås Kommune, arkitekt Ivar Gudmundsen og adjunkt Kari-Anne Slettjord, Son, en stor innsats. I 1975 gikk den første påskjønnelsen til SKIPPERSTUA. Eier: Per Torgersen.

Videre til innlegget