Plakett for 1981-84

De første bronseplakettene ble delt ut i 1982 for året 1981 og gikk da til eiendommene Nordveien 1 og Heer Gård. Før plakettene kom i bruk ble Verneforeningens påskjønnelse gitt i form av brev og “hederlig omtale” så tidlig som i 1976. De huseiere som ønsket det har senere kunnet “bytte inn” disse brev i plaketter. Plaketten er tegnet av Drøbakskunstneren Jan-Kåre Øien og innskriften lyder “Til eieren for den gode behandling av dette hus”. Plaketten er i bronse og støpt hos Brun&Stang i Son.

Videre til innlegget

Plakett for 1975-80

En frittstående “plakett-komite” er Verneforeningen behjelpelig med å vurdere hvilke hus som kan komme i befraktning for påskjønnelse. Medlemmene har variert noe, men i mange år gjorde Erik Aas jr., bygnings- og reguleringssjef i Ås Kommune, arkitekt Ivar Gudmundsen og adjunkt Kari-Anne Slettjord, Son, en stor innsats. I 1975 gikk den første påskjønnelsen til SKIPPERSTUA. Eier: Per Torgersen.

Videre til innlegget