VERNEPLAKETTEN FOR 1992

tildeles eier av

RINGEPLAN 3 OG HAGENBAKKEN 1

Eier: Lasse Hedberg

1992 Ringeplan 3 og Hagenbakken 1
1992 Ringeplan 3 og Hagenbakken 1

Husgruppe på hjørnetomt, bestående av to eldre bolighus i vinkel med hverandre, langs hver av gatene og med mellomliggende port fra Hagenbakken. Dertil et indre gårdsrom med uthus og vannpost.

Huset mot Ringeplan er et nærmere 200 år gammelt laftet og panelt tømmerhus i to etasjer. Gjennom en omsorgsfull istandsettomg har det fått en god hovedform og fine detaljer, og dertil en spennende løsning mot det trafikkutsatte hjørnet. Gamle belistninger, beslag o.l er tatt vare på, og huset uttrykker en overbevisende fargeholdning. Det er malt i en guloker hovedfarge og med grå og hvit detaljering,

Huset mot Hagenbakken er av noe uviss alder, og er sterkt avtrappet og uregelmessig i formen. Eieren har med egne hender satt det i stand på en god måte. Den gråblå fargen på fasadene står bra til okerfargen på nabohuset, men beisen bør med tiden erstattes med maling.

I gårdsrommet er den gamle vannposten tatt vare på og er fortsatt i drift. Og uthusene er satt istand og malt, slik at gårdsrommet gir et trivelig og levende inntrykk.

Anlegget er som helhet et eksempel på omsorgsfull rehabilitering av eldre hus og nærmiljø i et bygningshistorisk meget krevende strøk av Drøbak.

 

Februar 1993

Kari-Anne Slettjord – Ivar Gudmundsen – Erik Aas jr.

—————————————————–

VERNEPLAKETTEN FOR 1992

tildeles eier av

Lindtruppbakken 8
O.B. Hansen A.S

1992 Lindtruppbakken 8
1992 Lindtruppbakken 8

Forretnings-, trykkeri og garasje/lagerkompleks i sterkt skrånende fjellterreng. Anlegget omfatter tre sammenstilte bygninger som er kraftig avtrappet oppover og vender hver sin gavlfasade mot gaten.

Eldste del av anlegget er foretningsbygget neders mot gaten. Det er opprinnelig en panelt tømmerbygning fra sent 1700-tallet. Bygningen er forlenget og påbygget i 1913, 1936 og 1958. Den har sitt gamle preg godt bevart, med vinduer og detaljer i behold fra ulike tidsrom. Bygningen er bra vedlikeholdt og malt i en vennlig gulfarge.

Yngste del av anlegget er tegnet av arkitekt Erling Mørk og fullført i 1984. Den er plassert øverst og går delvis inn i fjellet, bygningen rommer moderne funksjoner som trykkeri, garasje o.l. Den kraftige og godt utformede gavlfasaden knytter både i form og farge an til den eldste bygningen.

Den mellomliggende delen er fra 1981, arkitekt har vært Borge Bringsværd jr. Den er delvis bygget oppå og inntil den eldre bebyggelse. Fargen er avvikende rød som understreker avtrappingen og gir god variasjon i det samlede bildet av anlegget. Enkelte formdetaøjer, særlig i taket, er ikke helt overbevisende.

Det er grunn til å verdsette den vilje som er utvist for å innpasse en moderne bedrift med spesielle funksjonskrav i en eldre bebyggelse. Dette er gjort uten å bryte med eksisterende preg, målestokk og fargeholdning i et verdifullt gate- og bybilde. Tvert imot er det gjort ved varsom omdisponering og bevaring av gammel bygningsmasse og ved tilbygging av ny, i tradisjonstilpasset formsprog.

 

Februar 1993

Kari-Anne Slettjord – Ivar Gudmundsen – Erik Aas jr.