VERNEPLAKETTEN FOR 1986

tildeles eier av

JØRNSEBAKKEN 2

1986 Jørnsebakken 2
1986 Jørnsebakken 2

Verneplaketten for 1986 tildeles Helge Reff , “for godt vedlikehold og varetakelse av originalt eksteriør”. Huset har alltid vært et meget markant trekk i bybildet i den del av Drøbak som var utallige reisendes første møte med stedet, når de steg i land fra de mange rutebåtene.

Byggningen er meget gammel, og dokumentene viser at skipper og iseksportør Søren Angell Parr kjøpte huset i 1825. Huset består egentlig av to deler, og den nordlige skal være bygget omlag 1750. Det lille huset i Tollbodhaven ble for noen år siden innlemmet i eiendommen. Det er restaurert og gitt samme fargesetting som hovedhuset. Den lille bygningen danner en rolig bakgrunn for statuen av fergekvinnen Jacobine i den lille parken som er opparbeidet i den tidligere Tollbodhaven.

Februar 1987

Kari-Anne Slettjord – Ivar Gudmundsen – Erik Aas jr.

——————————————————————————-

VERNEPLAKETTEN FOR 1986

tildeles eier av

“VILLA PARR”

1986 Villa Parr
1986 Villa Parr

Verneplaketten for 1986 tildeles familien Aarstrand “for heldig restaurering av Villa Parr”.

Dessuten “meget hederlig omtale” til; Torget 1 (Midtgarden), Stubs Vei 5 (Gunnar Askautrud), Damveien 11 (Røise), Badehusgaten 7 (Bjerke), Den gamle brannvakten – Carlsebakken 3 (Johansen), Tamburbakken 4 – 10 og 18, Aasheimgården, Tranga 8 (Ambjørnrud).

Februar 1987

Kari-Anne Slettjord – Ivar Gudmundsen – Erik Aas jr.